Albowiem poznaje Pan drogę sprawiedliwych, a droga grzesznych zaginie

Ps 1

Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę.

I Kor 6, 12

Ilekroć mnie trwoga ogarnie w Tobie pokładam nadzieję. W Bogu uwielbiam Jego słowo, Bogu ufam, nie bede się lękał: cóż może uczynić mi człowiek?.

Ps 56, 4-5

Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj

św. Paweł z Tarsu

Boskie i cesarskie

+Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

–29 Niedziela Zwykła, Rok A.

Faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by podchwycić Jezusa w mowie.

Posłali więc do Niego swych uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby mu powiedzieli: «Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej w prawdzie nauczasz. Na nikim Ci też nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką. Powiedz nam więc, jak ci się zdaje? Czy wolno płacić podatek cezarowi, czy nie?»

Jezus . . .

Nabożeństwo pogrzebowe

Nabożeństwo pogrzebowe rozpocznie się w poniedziałek w Horodle o godzinie 13.00, różaniec, Koronka, po Koronce o godzinie 15.00 będzie Msza św. którą odprawi wraz z kapłanami ks. Biskup Marian Rojek. Po Mszy św. ciało zmarłego zostanie przewiezione do rodzinnej parafii do Goraja. Tam Msza św. pogrzebowa będzie o godzinie 12.00 po Mszy złożenie do do rodzinnego grobowca.

Zmarł ks. Henryk Misa (l. 48)

Szczegóły pogrzebu w trakcie ustalania.

Ks. Henryk Misa urodził się 1 kwietnia 1969 r. we Frampolu

Święcenia kapłańskie otrzymał w katedrze zamojskiej z rąk Biskupa Jana Śrutwy – 18 czerwca 1994 r.   

Zmarł ks. Henryk Misa

Wieczorem dnia 19 października 2017 roku zmarł nagle Ks. Proboszcz parafii Horodło śp. Henryk Misa. Data i miejsce pogrzebu zostaną w najbliższym czasie ustalone i podane do wiadomości. Prosimy o modlitwę w int. zmarłego. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie. 

senior Ks. Henryk Krukowski

Najwspanialsza Uczta

+SŁOWA EWNAGELII WEDŁUG ŚW. MATEUSZA

– XXVIII Niedziela Zwykła – Rok A.

Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu:
„Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść.
Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: «Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowałem moją ucztę: woły i tuczne zwierzęta pobite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę». Lecz . . .

100 rocznica objawień Matki Bożej z Fatimy

13 maja 1917 roku w Fatimie, w Portugalii, Najświętsza Dziewica ukazała się trojgu dzieciom: Łucji, Hiacyncie i Franciszkowi. Poleciła im modlitwę, zwłaszcza różańcową, i pokutę za grzeszników, a dla uproszenia pokoju w świecie – nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi.

Różaniec do granic

Różaniec do granic część druga

Różaniec do granic

Różaniec do granic

Rozważanie na XXVII Niedzielę Zwykłą

+Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

– XXVII Niedziela Zwykła - Rok A.

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu:
«Posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznie, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał.

Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy . . .

Rozważanie na Pierwszy Piątek Miesiąca

SERCE JEZUSA DLA NIEPRAWOŚCI NASZYCH STARTE

Nieprawość to złe postepowanie, to odstąpienie od obowiązującej normy, to krzywda uczyniona drugiemu, a mówiąc językiem wiary to grzech.

Bóg stwarzając człowieka umieścił go w raju. Uczynił człowieka wolnym i szczęśliwym. Jednak tam w raju zaczęła się tragedia. Złamany Boży zakaz, okazane ludzkie nieposłuszeństwo Adama i Ewy sprawiło, że grzech wszedł na świat, że zapanowała nieprawość, że skończyła się atmosfera raju, przyjacielskiego i bliskiego . . .