Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj

św. Paweł z Tarsu

Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę.

I Kor 6, 12

Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę.

I Kor 6, 12

Ilekroć mnie trwoga ogarnie w Tobie pokładam nadzieję. W Bogu uwielbiam Jego słowo, Bogu ufam, nie bede się lękał: cóż może uczynić mi człowiek?.

Ps 56, 4-5

Rozważanie na XII Niedzielę Zwykłą rok A

„Nie lękajcie się”.

Żyjemy w kraju dość bezpiecznym gdzie w zasadzie nie ma przemocy, prześladowań, gdzie dzieci mogą bezpiecznie uczęszczać do szkoły, a dorośli bez obawy wiele czasu spędzają w różnych marketach. Nie zawsze tak było, nie tylko podczas wojny, ale także lata tzw. „Polski Ludowej’ to czas gnębienia i prześladowania wielu ludzi z powodu poglądów politycznych i religijnych. Mimo tego większa część polskiego społeczeństwa nie dała się zastraszyć. Trwali mocno . . .

Rozważanie na Boże Ciało

Chrystus Chlebem

+Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do Żydów:
«Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało wydane za życie świata».

Sprzeczali się więc między sobą Żydzi, mówiąc: «Jak On może nam dać swoje ciało do jedzenia?»

Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie jedli Ciała Syna Człowieczego ani pili Krwi Jego, nie . . .

Rozważanie na uroczystość Trójcy Przenajświętszej

W uroczystość Wniebowstąpienia pokłoniliśmy się Jezusowi zmartwychwstałemu, który w widzialnej postaci odszedł do „Domu Ojca”, w pięćdziesiąty dzień po zmartwychwstaniu otworzyliśmy nasze serca przed Duchem Świętym, a dziś czcimy wszystkie trzy Osoby Boże: Ojca, i Syna, i Ducha Świętego, czyli Trójcę Przenajświętszą. Wprawdzie nie ma takiego terminu w Słowie Bożym, ale tym pojęciem skrótowo określamy wszystkie trzy Osoby Boże. Wyznajemy, że „jest jeden Bóg, ale w Trzech Osobach; Ojciec, Syn . . .

Rozważanie na święto Maryi Matki Kościoła

Wczoraj tak uroczyście dziękowaliśmy Bogu za dar Ducha Świętego. Dzień ten to narodziny Kościoła, który od tej pory rozpoczął bardzo dynamicznie swoją misję nauczania i udzielania chrztu wszystkim narodom, aby je doprowadzić do zbawienia. Żadne narodziny nie mogą się obejść bez matki, dlatego dzisiaj pragniemy w sposób szczególny oddać cześć Tej, która z woli Bożej została Matką Kościoła. Z dzisiejszego czytania z Dziejów Apostolskich dowiadujemy się, że w Wieczerniku wraz . . .

Kult Najświętszego Serca Pana Jezusa

„To nabożeństwo jest ostatnim wysiłkiem Jego miłości i będzie dla ludzi jedynym ratunkiem w ostatnich czasach”

św. Małgorzata Maria Alacoque

Czerwiec to miesiąc w sposób szczególny poświęcony czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Kult Serca Jezusowego wywodzi się z czasów średniowiecza; początkowo miał charakter prywatny, z czasem ogarnął szerokie rzesze społeczeństwa.

Rozważanie na zesłanie Ducha Św+Słowa Ewangelii według świętego Jana

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Przyszedł Jezus, stanął pośrodku, i rzekł do nich: ”Pokój wam!”. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana.
A Jezus znowu rzeki do nich: ”Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: ”Weźmijcie Ducha . . .

Rozważanie

SERCE JEZUSA HOJNE DLA WSZYSTKICH, KTÓRZY CIĘ WZYWAJĄ

Każdy człowiek od dziecka wie, że w jakiejkolwiek potrzebie iść trzeba do serca matki, do serca ojca. Do tego serca apelujemy, prosimy, błagamy. Często prośbą tą chcemy zmiękczyć serce rodziców.

Bóg jest Miłością, a więc ma serce, dobre, życzliwe i kochające. Wszystko, cokolwiek czytamy w Piśmie Świętym o historii naszego zbawienia, o ingerencji Boga w dzieje ludzkości, to wszystko jest jednym wielkim dowodem Miłości, . . .

Rozważanie na Wniebowstąpienie Pańskie

Ewangelia na Wniebowstąpienie Pańskie –Rok – A.

+Zakończenie Ewangelii według świętego Mateusza.

Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami: 
„Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie . . .

Rozważanie na VI Niedzielę Wielkanocną

Słowa Ewangelii według Świętego Jana – VI Niedziela Wielkanocy – Rok A.

+Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze – Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie.

Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do . . .

Dzień flagi

Dzień flagi