Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę.

I Kor 6, 12

Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj

św. Paweł z Tarsu

Albowiem poznaje Pan drogę sprawiedliwych, a droga grzesznych zaginie

Ps 1

Ilekroć mnie trwoga ogarnie w Tobie pokładam nadzieję. W Bogu uwielbiam Jego słowo, Bogu ufam, nie bede się lękał: cóż może uczynić mi człowiek?.

Ps 56, 4-5

Odpust ku czci św. Anny

Serdecznie zapraszamy na Odpust ku czci św. Anny do Kopyłowa w niedzielę 23 lipca 2017 r. Suma odpustowa zostanie odprawiona o godzinie 12.00. Z tej racji nie będzie Mszy św. w Horodle o godzinie 11.30. Kopyłów serdecznie zaprasza wszystkich czcicieli św. Anny matki Najświętszej Maryi Panny. W tym dniu w Horodle po Mszy św. o godz. 8.00 oraz o godz. 9.15 będzie poświęcenie pojazdów mechanicznych.

XVI Niedziela zwykła, rok A

+Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść:
„Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł.
A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: «Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc się wziął na niej chwast?» Odpowiedział im: «Nieprzyjazny . . .

Siewca, ziarno


+Słowa Ewangelii według świętego Mateusza – XV Niedziela Zwykła – A.

Tego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się koło Niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami:
„Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, niektóre ziarna padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na miejsca skaliste, gdzie . . .

Rozważanie na XIV Niedzielę Zwykłą – Rok A

+Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: «Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni . . .

XIII Niedziela zwykła –Rok A.

+SŁOWA EWANGELII WEDLUG ŚW. MATEUSZA.

Jezus powiedział do swoich apostołów:„Kto miłuje ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto miłuje syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je znajdzie. Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a . . .

Piotra i Pawła

„Na tej opoce zbuduję mój Kościół”.

Dobiega końca czas pobytu Jezusa na ziemi, czas wypełniania woli Ojca, czas zbawienia ludzkości. Pozostaje jeszcze najważniejsze, a mianowicie męka i śmierć na krzyżu, oraz założenie Kościoła. Przez przelanie swojej Krwi odkupi świat, a poprzez Kościół będzie tę Krew i owoce odkupienia rozdawał wszystkim pokoleniom aż do skończenia świata. Pierwszymi osobami powołanymi do tego Kościoła byli Apostołowie, którzy przez trzy lata u Jego boku przygotowywali . . .

Rozważanie na XI niedzielę zwykłą

 +Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Jezus widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo”.

Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszelkie choroby i wszelkie słabości.

A oto imiona dwunastu apostołów: . . .

Przyjęcie pierwszej Komunii Świetej

Fotorelacja - Pierwszego pełnego uczestnictwa we Mszy Świętej - przyjęcie pierwszej Komunii Świetej

Rozważanie na XII Niedzielę Zwykłą rok A

„Nie lękajcie się”.

Żyjemy w kraju dość bezpiecznym gdzie w zasadzie nie ma przemocy, prześladowań, gdzie dzieci mogą bezpiecznie uczęszczać do szkoły, a dorośli bez obawy wiele czasu spędzają w różnych marketach. Nie zawsze tak było, nie tylko podczas wojny, ale także lata tzw. „Polski Ludowej’ to czas gnębienia i prześladowania wielu ludzi z powodu poglądów politycznych i religijnych. Mimo tego większa część polskiego społeczeństwa nie dała się zastraszyć. Trwali mocno . . .

Rozważanie na Boże Ciało

Chrystus Chlebem

+Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do Żydów:
«Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało wydane za życie świata».

Sprzeczali się więc między sobą Żydzi, mówiąc: «Jak On może nam dać swoje ciało do jedzenia?»

Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie jedli Ciała Syna Człowieczego ani pili Krwi Jego, nie . . .