Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj

św. Paweł z Tarsu

Ilekroć mnie trwoga ogarnie w Tobie pokładam nadzieję. W Bogu uwielbiam Jego słowo, Bogu ufam, nie bede się lękał: cóż może uczynić mi człowiek?.

Ps 56, 4-5

Albowiem poznaje Pan drogę sprawiedliwych, a droga grzesznych zaginie

Ps 1

Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę.

I Kor 6, 12

Talenty

+Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

XXXIII Niedziela Zwykła Rok A.

Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść:
«Podobnie jest z królestwem niebieskim jak z pewnym człowiekiem, który mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w obieg i zyskał drugie pięć. Tak samo i ten, który . . .

Ogień Niepodległości

Ogień Niepodległości - od Kostiuchnówki do Horodła

Powitanie Proboszcza - ks.Daniel Pachla

Powitanie Proboszcza - ks.Daniel Pachla

Rozważanie na XXXII Niedzielę Zwykłą

+Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza – XXXII Niedziela – Rok A.

Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść:
«Podobne będzie królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w swoich naczyniach. Gdy się pan młody opóźniał, senność ogarnęła wszystkie i posnęły.

Lecz . . .

Rozważanie na XXXI Niedzielę Zwykłą

+Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

– XXXI Niedziela Zwykła – Rok A.

Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami:
«Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze.
Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą. Wszystkie swe uczynki spełniają . . .

Rozważanie na Pierwszy Piątek miesiąca

SERCE JEZUSA AŻ DO ŚMIERCI POSŁUSZNE

Miłość Serca Jezusowego objawia się w posłuszeństwie. O tym posłuszeństwie Syna do Ojca słyszymy wtedy, gdy mowa o Odkupieniu człowieka. Pyta Ojciec: „któż by poszedł”? „kogo poślę”? Odpowiedź znana, powtarzana często w psalmie i w liście do Hebrajczyków: „oto jestem, poślij mnie”

Syn posłuszny, kierowany miłością idzie na ziemię, aby odkupić i zbawić człowieka, który w raju okazał swe nieposłuszeństwo. Tylko posłuszna miłość Syna Bożego . . .

Różaniec przed Najświętszym Sakramentem

Dziś w ostatnim dniu października w naszej parafii miała miejsce diecezjalna adoracja Najświętszego Sakramentu. Najpierw msza święta potem nabożeństwo różańcowe przeplatane śpiewem uwielbienia przygotowanym przez grupę modlitewną, różańcową modlitwę jak co dzień poprowadziły dzieci przygotowujące się do pierwszej komunii.

Jako świadectwo wiary oraz zachęta do odmawiania różańca przed Panem Jezusem - jest historia pewnej małej parafii pod Warszawą gdzie proboszcz wraz z parafianami modlili się na różańcu przez całą okupację . . .

Dzień Zaduszny

Rozważanie na Dzień Wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych – Dzień Zaduszny.

Nie każdy człowiek ma w życiu tak wspaniałe relacje z Bogiem, że po śmierci od razu zostaje świętym. Te relacje były nieraz bardzo słabe albo zupełnie zerwane przez wybór zła – grzechu. Wprawdzie wszystko zostało związane na nowo przez żal za grzechy i Sakrament pokuty, ale pozostały ślady po tych zerwaniach, jakby węzły na sznurku. Przed Bogiem można stanąć tylko w . . .

Rozważanie uroczystość Wszystkich Świętych.

„Wielki tłum, którego nikt nie mógł policzyć..”

Liturgia dnia dzisiejszego czyli uroczystości Wszystkich Świętych ma charakter radosny mimo, że udajemy się na cmentarze. Nie jest to święto zmarłych jak chcą ludzie niewierzący, lecz święto żyjących w Wiecznej Szczęśliwości, czyli Świętych i zbawionych. „Następnie zobaczyłem wielki tłum, którego nikt nie mógł policzyć, ludzi z każdego narodu i wszystkich pokoleń, i ludów, i języków stojących przed tronem i przed Barankiem ubranych w białe . . .

Mamy Proboszcza!

W dniu 30 października Ks. bp. Marian Rojek mianował proboszczem parafii Horodło ks. mgr Daniela Pachlę, który dotychczas pracował przez dwa lata jako proboszcz w parafii Cichobórz. Ks. Daniel urodził się w roku 1975, a został wyświęcony w roku 2000. Serdecznie witamy nowego proboszcza i czekamy na przyjazd i objęcie nowej parafii. Z całego serca szczęść Boże!