Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj

św. Paweł z Tarsu

Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę.

I Kor 6, 12

Albowiem poznaje Pan drogę sprawiedliwych, a droga grzesznych zaginie

Ps 1

Ilekroć mnie trwoga ogarnie w Tobie pokładam nadzieję. W Bogu uwielbiam Jego słowo, Bogu ufam, nie bede się lękał: cóż może uczynić mi człowiek?.

Ps 56, 4-5

Roraty

Roraty

Nabożeństwo Akatystu ku czci Niepokalanie Poczętej Maryi Pannie

Nabożeństwo Akatystu ku czci Niepokalanie Poczętej Maryi Pannie

Prostować drogi

+Słowa Ewangelii według świętego Marka.

II Niedziela Adwentu, Rok B.

Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Jak jest napisane u proroka Izajasza: "Oto Ja posyłam wysłańca mego przed Tobą; on przygotuje drogę Twoją. Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do niego cała judzka 'kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest . . .

Pełna Łaski

Rozważanie na uroczystość Niepokalanego Poczęcia.

Dość często, a szczególnie w uroczystości maryjne śpiewamy piękną polską pieśń z XVIII w: „Ciebie na wieki Wychwalać będziemy”. W refrenie tej pieśni znajdują się następujące słowa: „Wdzięczna Estero, o Panienko święta, Tyś prze Aniołów jest do nieba wzięta, Niepokalanie poczęta!” Słowa te wprowadzają nas w klimat dzisiejszego święta. Taka jest kolejność rzeczy: najpierw umiłowanie Boga, umiłowanie bezgraniczne. Bóg jest naprawdę najważniejszy. Dla Maryi jest ważniejszy . . .

Zimowe Horodło

Zimowe Horodło

Posługa podczas liturgii 

Posługa podczas liturgii dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej

Rozważanie na I Niedzielę Adwentu

+Słowa Ewangelii według Świętego Marka

I Niedziela Adwentu – Rok B.

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż. zostawił swój dom, powierzył swym sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał.

Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy o północy, czy o pianiu kogutów, . . .

Rozważanie na Pierwszy Piątek miesiąca

24. SERCE JEZUSA WŁÓCZNIĄ PRZEBITE

Scenę tę opisał nam św. Jan Ewangelista. Umiłowany Uczeń Jezusa, który wcześniej w czasie Ostatniej Wieczerzy słyszał bicie Serca Jezusowego, słyszał tętno Jego Miłości.

Teraz wraz z Maryją stoi pod Krzyżem, przeżywa tragizm Jezusowej Męki i widzi na własne oczy jak żołnierz włócznią przebija Serce Jezusa. Zewnętrznie ma to być dowód, że Pan życia umarł. Po przebiciu serca wypłynęła z niego krew i woda jako . . .

Uroczystość Chrystusa Króla Rok A

+Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Uroczystość Chrystusa Króla Rok A.

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy

zasiądzie na swoim tronie, pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie

narody, a On oddzieli jednych od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów.

Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie.

Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: "Pójdźcie, błogosławieni Ojca

mojego, weźmijcie w . . .

Króluj nam Chryste!

Rozważanie na uroczystość Chrystusa Króla (Rok A.)

„Króluj nam Chryste!”

Słowo król najczęściej kojarzy się nam z odległymi czasami lub z bajkami. Jednak dawniej cesarze czy królowie byli potężnymi władcami przed którymi drżały sąsiednie państwa i narody. Wprawdzie Jezusa nazywamy Królem, lecz w żadnym wypadku nie można Go porównać z władcami ziemskimi żądnymi chwały, pieniędzy, nowych ziem lub nawet krwi. Gdy w Niedzielę Palmową chciano Go uczynić władcą Izraela w sensie politycznym . . .