Ilekroć mnie trwoga ogarnie w Tobie pokładam nadzieję. W Bogu uwielbiam Jego słowo, Bogu ufam, nie bede się lękał: cóż może uczynić mi człowiek?.

Ps 56, 4-5

Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę.

I Kor 6, 12

Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj

św. Paweł z Tarsu

Albowiem poznaje Pan drogę sprawiedliwych, a droga grzesznych zaginie

Ps 1

Kim jestem dla was?

Ewangelia i Rozważanie na XXIV Niedzielę Zwykłą, Rok B.

+Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów: «Za kogo uważają Mnie ludzie?» Oni Mu odpowiedzieli: «Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków». On ich zapytał: «A wy za kogo Mnie uważacie?» Odpowiedział Mu Piotr: «Ty jesteś Mesjasz».

Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o Nim nie mówili. I . . .

Dożynki parafialne

Dożynki parafialne

Otwórz się

Ewangelia i Rozważanie na XXIII Niedzielę Zwykłą, Rok B.

+Słowa Ewangelii według świętego Marka

Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro Galilejskie, przemierzając posiadłości Dekapolu.
Przyprowadzili Mu głuchoniemego i prosili Go, żeby położył na niego rękę. On wziął go na bok osobno od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka, a spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: „Effatha”, to znaczy: „Otwórz się”. Zaraz otworzyły . . .

Rozważanie na I-szy Piątek miesiąca

OBIETNICA I (cz. 1)

Dam im wszystkie łaski, potrzebne im w ich stanie.

Wskażę im w życiu powołania drogę, a nią idących łaską swą wspomogę.

W pierwszej obietnicy, którą Pan Jezus przekazał św. Małgorzacie Marii jest mowa o łasce.

Warto więc przypomnieć sobie katechizmowe prawdy, które mówią o tym wyjątkowym darze, jakie Pan Bóg daje człowiekowi.

Otóż łaska jest darem Boga. Darem darmo danym, bezinteresownym. Darem, którego celem jest zbawienie człowieka, jego szczęście wieczne.

. . .

Odpust

Odpust

Rozpoczęcie roku szkolnego

Rozpoczęcie roku szkolnego

Chełmskie pielgrzymowanie

Od chwili urodzenia każdy z nas staje się „pielgrzymem” pokonującym czas oraz przestrzeń i podążającym do kresu. Dla jednych będzie to tylko koniec wszystkiego, natomiast dla wierzących oznacza to przejście do „Domu Ojca”. W tym pielgrzymowaniu nikt nie jest osamotniony, ani też pozbawiony czułej, a jednocześnie dyskretnej pomocy. Dla zwykłego pielgrzyma konieczny jest pokarm i woda, dla pielgrzymowania w szerszym znaczeniu potrzebna jest pomoc z nieba. Bóg daje nam taką . . .

Chełmski Feniks

Na uroczystość Narodzenia Najświętszej Maryi Panny - 8 września..

W wielu miejscowościach Polski spotyka się sławne sanktuaria , do których przybywają ciągle pielgrzymi. Jedne istnieją już od stuleci, są dobrze znane, inne dopiero powstają , ale wszystkie są szczególnym darem Niebios. Powstanie takiego sanktuarium najczęściej jest związane z jakimś cudownym obrazem, wydarzeniem lub relikwią.

Na malowniczo położonym kredowym wzgórzu w samym środku miasta Chełm wznosi się piękna barokowa świątynia, dawna katedra . . .

Uchylają Boże Przykazania

Ewangelia i Rozważanie na XXII Niedzielę Zwykłą, Rok B.

+Słowa Ewangelii według świętego Marka

Zebrali się u Jezusa faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy. I zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nie umytymi rękami. Faryzeusze bowiem i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. I gdy wrócą z rynku, nie jedzą, dopóki się nie . . .

Do kogo mamy pójść?

W tym roku w XXI Niedzielę Zwykłą obchodzi się Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej dlatego zamieszczamy Rozważania z niedzieli i z uroczystości.

Rozważanie na XXI Niedzielę Zwykłą. Rok B.

Do kogo mamy pójść?

Słuchacze z Kafarnaum odeszli zawiedzeni bo nie otrzymali od Jezusa jak Rzymianie „chleba i igrzysk”. Poczuli się oszukani i zniechęceni dlatego zaczęli odchodzić gardząc osobą Nauczyciela. Ich ambicje i oczekiwania nie były zbyt wygórowane, szukali sensacji, pragnęli napełnić swój żołądek, trochę . . .