Albowiem poznaje Pan drogę sprawiedliwych, a droga grzesznych zaginie

Ps 1

Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj

św. Paweł z Tarsu

Ilekroć mnie trwoga ogarnie w Tobie pokładam nadzieję. W Bogu uwielbiam Jego słowo, Bogu ufam, nie bede się lękał: cóż może uczynić mi człowiek?.

Ps 56, 4-5

Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę.

I Kor 6, 12

Posyłam was

Ewangelia i Rozważanie na XV Niedzielę Zwykłą, Rok B.

+Słowa Ewangelii według świętego Marka

Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi.
I przykazał im. żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski: ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie. „Ale idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien”.
I mówił do nich: „Gdy do jakiego domu wejdziecie, zostańcie . . .

 Zmarł ks. Janusz Krzak

W dniu 10 lipca 2018 roku w szpitalu w Łęcznej zmarł

ks. Janusz Krzak

Kanonik gremialny senior Kapituły Chełmskiej
, Kanonik honorowy Kapituły Lubelskiej
, Kanonik honorowy Kapituły Zamojskiej

Urodzony: 10 lipca 1938 r. w Solcu

Święcenia prezbiteratu: 9 kwietnia 1961 r.

Wikariusz w parafiach:

Popkowice: 26.04.1961 – 19.08.1963
Dzierzkowice: 19.08.1963 – 18.08.1970
Stary Zamość: 18.08.1970 – 28.06.1973
Serniki: 28.06.1973 – 2.05.1977

Proboszcz w parafiach:

Jarczów: 2.05.1977 – 8.04.1987
Siedliszcze: 8.04.1987 – 21.06.2008

Emeryt od 21.06.2008

Msza św. żałobna:

W dniu 12 lipca 2018 r. (czwartek) o godz. 18.00 w kościele parafialnym pw. św. Józefa Opiekuna Rodzin w Łęcznej (Al. Matki Bożej Fatimskiej 1). . . .

Komunikat

Komunikat metropolity częstochowskiego ws. Czatachowej

Zlekceważona nauka

Ewangelia i Rozważanie na XIV Niedzielę Zwykłą, Rok B.

+Słowa Ewangelii według świętego Marka

Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta. A towarzyszyli Mu Jego uczniowie. Gdy nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze.
A wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem: „Skąd On to ma? I co za mądrość, która Mu jest dana? I takie cuda dzieją się przez Jego ręce. Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i . . .

Spotkanie Życia ze śmiercią

Spotkanie Życia ze śmiercią –

Rozważanie na XIII Niedzielę Zwykłą, Rok B.

+Słowa Ewangelii według świętego Marka

Gdy Jezus przeprawił się z powrotem łodzią na drugi brzeg, zebrał się wielki tłum wokół Niego, a On był jeszcze nad jeziorem. Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi, imieniem Jair. Gdy Go ujrzał, upadł Mu do nóg i prosił usilnie: „Moja córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła”. Poszedł więc z . . .

Poprowadzi dokąd nie chcesz

Rozważanie na uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła.

+Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?”
A oni odpowiedzieli: „Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków”.
Jezus zapytał ich: „A wy za kogo Mnie uważacie?”.
Odpowiedział Szymon Piotr: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”.
Na to Jezus mu rzekł: „Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. . . .

Uciszył burzę

Uciszył burzę, Rozważanie na XII Niedzielę Zwykłą, Rok B.

Dziś 24 czerwca wypada uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela.

+Słowa Ewangelii według świętego Marka

Gdy zapadł wieczór owego dnia, Jezus rzekł do swoich uczniów: „Przeprawmy się na drugą stronę”. Zostawili więc tłum, a Jego zabrali, tak jak był w łodzi. Także inne łodzie płynęły z Nim.
Naraz zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w łódź, tak że łódź się już napełniała. On zaś spał . . .

Królestwo Boże jak ziarno

Ewangelia i Rozważanie na XI Niedzielę Zwykłą, Rok B.

+Słowa Ewangelii według świętego Marka

Jezus powiedział do tłumów:
„Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy nasienie kiełkuje i rośnie, on sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. A gdy stan zboża na to pozwala, zaraz . . .

Przeciw Duchowi Świętemu

Rozważanie i Ewangelia na X Niedzielę Zwykłą, Rok B.

+Słowa Ewangelii według świętego Marka

Jezus przyszedł z uczniami swoimi do domu, a tłum znów się zbierał, tak że nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem : „Odszedł od zmysłów”.
Natomiast uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: „Ma Belzebuba i przez władcę złych duchów wyrzuca złe duchy”.
Wtedy przywołał ich do siebie i . . .

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa (8 czerwca)

Uroczystość Najświętszego Serca Jezusa wyraża prawdę, którą zapisał św. Jan Apostoł: „Bóg jest miłością”. Kult Serca Jezusa, znany już od średniowiecza, rozpowszechnił się w Kościele i został oficjalnie uznany pod wpływem objawień, jakie miała św. Małgorzata Maria Alacoque, XVII-wieczna mistyczka. Wymowa uroczystości odwołuje się do powszechnie czytelnej symboliki serca wyrażającej miłość. Wszystkie teksty liturgiczne tej uroczystości zwracają uwagę przede wszystkim na Bożą miłość, której Serce Jezusa jest najpełniejszym symbolem.

Już starożytni . . .