Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj

św. Paweł z Tarsu

Ilekroć mnie trwoga ogarnie w Tobie pokładam nadzieję. W Bogu uwielbiam Jego słowo, Bogu ufam, nie bede się lękał: cóż może uczynić mi człowiek?.

Ps 56, 4-5

Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę.

I Kor 6, 12

Albowiem poznaje Pan drogę sprawiedliwych, a droga grzesznych zaginie

Ps 1

Ofiara ubogiej wdowy

Rozważanie na XXXII Niedzielę Zwykłą, Rok B.

Czy Bóg potrzebuje czegokolwiek od człowieka? Czy potrzebuje jakiejś ofiary? Zdajemy sobie sprawę z tego, że wszystko co nas otacza jest Boże, że my także jesteśmy Jego stworzeniami, że tak naprawdę niczego Bogu nie możemy dodać. Jesteśmy jednak stworzeni na obraz i podobieństwo boże, mamy wolną wolę i zdolność do miłowania. I właśnie ta zdolność do kochania daje nam możliwość okazania naszej miłości względem . . .

Pamiątki z czasów gdy powstawała Rzeczpospolita

W Rozważaniu pt. „Ojczyznę wolną pobłogosław Panie” napisałem, że Polacy chociaż byli jednym narodem, to żyli w trzech różnych systemach politycznych i gospodarczych. Na terenie zaboru rosyjskiego, a więc także w naszych stronach językiem urzędowym był rosyjski, dlatego między innymi wszystkie metryki pod przymusem pisano w tym języku. ( Poniżej znajduje się foto takiego zapisu w Księdze Chrztów parafii Horodło). Czasem sprytnie udało się piszącemu w nawiasie zapisać nazwisko polskimi . . .

Rozważanie na 100 Rocznicę Niepodległości

„Ojczyznę wolną pobłogosław Panie”.

W naszych czasach słowo niewola jest pojęciem bardziej abstrakcyjnym niż rzeczywistością, ponieważ nie żyjemy już pod żadną okupacją i nie jesteśmy prześladowani z powodu narodowości czy religii. Należy sobie jednak uświadomić, że niewola to nie tylko jakieś banalne słowo, ale realnie straszny i bolesny stan ludzi, których siłą lub podstępem pozbawiono wolności i uczyniono niewolnikami. Niewolnik to człowiek nie posiadający żadnych praw, jest on po prostu rzeczą . . .

Miłować całym sercem i całą mocą

Rozważanie i Ewangelia na XXXI Niedzielę Zwykłą, Rok B.

+Słowa Ewangelii według Świętego Marka.
Jeden z uczonych w Piśmie podszedł do Jezusa i zapytał Go: «Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?»
Jezus odpowiedział: «Pierwsze jest: „Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą”. Drugie jest to: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Nie . . .

Pierwszy Piątek miesiąca - rozważanie

OBIETNICA II (cz.1)

Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach.

W rodzinie pokój i zgoda zagości, bo złączę wszystkich węzłem mej miłości

Kolejna obietnica dotyczy szeroko rozumianej rodziny. Temat i problem jakże aktualny dziś kiedy tak wiele mówi się o kryzysie tej najbardziej podstawowej instytucji życia społecznego i religijnego.

Dziś, w Pierwszy Piątek kolejnego miesiąca, wobec Jezusa otwierającego nam Swe Serce, w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu medytujmy głębię prawdy o miłości, która . . .

Tam gdzie są Święci

Ewangelia i Rozważanie na Dzień Zaduszny.

+Słowa Ewangelii według świętego Jana. (Trzecia Msza św.)

 

Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? i we Mnie wierzcie!  W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce.  A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem.  Znacie drogę, dokąd Ja idę». Odezwał się . . .

Nasza Ojczyzna w NiebieEwangelia I Rozważanie na uroczystość Wszystkich Świętych.

+Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.


Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: 
«Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. 
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. 
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. 
Błogosławieni . . .

Porządek nabożeństw

Porządek nabożeństw w Horodle. Wszystkich Świętych Msza o godz. 7, 30, 9,15 i na cmentarzu o godz. 11,30. Różaniec na cmentarzu o godz. 18,00. W dzień Zaduszny Msza o godz. 7, 30, oraz na cmentarzu o godz. 11, 30 i ostatnia w kościele o godz. 18,00

Kawałek nieba na ziemi


Ewangelia i Rozważanie na XXX Niedzielę Zwykłą – Uroczystość Rocznicy Poświęcenia Własnego Kościoła.

+Słowa Ewangelii według św. Jana.

Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie, oraz siedzących za stołami bankierów. Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powyrzucał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, co sprzedawali gołębie, rzekł:„Weźcie . . .

Skoro homozwiązki nazywa się „małżeństwami”, to może księżyc nazwać słońcem?

W demokracji „można” wszystko. Skoro związek dwóch osób tej samej płci nazywa się małżeństwem, to może należy księżyc nazwać słońcem, tak, by jego światło stało się jaśniejsze? – pyta austriacki biskup Andreas Laun.

 Austriacki Trybunał Konstytucyjny uznał, że prawo zakazujące osobom tej samej płci zawierać małżeństw cywilnych jest niezgodne z konstytucją. Przedstawiciele rządu złożonego z chadeckiej ÖVP i prawicowej FPÖ zapowiadali, że zablokują tę decyzję i do końca 2018 roku wprowadzą . . .