Albowiem poznaje Pan drogę sprawiedliwych, a droga grzesznych zaginie

Ps 1

Ilekroć mnie trwoga ogarnie w Tobie pokładam nadzieję. W Bogu uwielbiam Jego słowo, Bogu ufam, nie bede się lękał: cóż może uczynić mi człowiek?.

Ps 56, 4-5

Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę.

I Kor 6, 12

Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj

św. Paweł z Tarsu

Tak było

Święta... Święta... Pełno reklam zachęcających do zakupowego szaleństwa, migające światełka, pajace w czerwonych szlachmycach, niekończący się bełkot o prezentach i różnych potrawach. Niektóre rodziny gromadzą tyle jedzenia, że dla innych mogłoby to wystarczyć na pół roku. Święta? Jakie Święta? Co świętujemy? W tym zamieszaniu tylko niewielka część ludzkości pamięta, że to urodziny Chrystusa, że to Jego Święta! Przyznam, że z tego powodu jakoś nie za bardzo lubię te Świeta, bo . . .

Rozważanie na pierwszy Piątek miesiąca

8. Dusze gorliwe szybko dostąpią doskonałości.

Serca, co dotąd służą Mi gorliwie, jeszcze gorętszą miłością ożywię.

Co to znaczy służyć Jezusowi gorliwie? Zapytajmy o to dziś w Pierwszy Piątek miesiąca. Zapytajmy też czym jest doskonałość chrześcijańska do której ta gorliwość ma prowadzić?

Czytamy w Apokalipsie, ostatniej księdze Pisma św. ważne ostrzeżenie: „obyś był zimny, albo gorący…” Przestrzega Bóg przed stanem letnim, przed stanem obojętnym: ani zimnym, ani gorącym naszej duszy, naszej miłości do . . .

Ogłoszenia

1. W tym tygodniu wypada I czwartek, piątek, sobota miesiąca.

2. Intencja dla KR:

Aby każdy kraj postanowił podjąć konieczne kroki, by jego priorytetem stała się przyszłość ludzi młodych, zwłaszcza tych, którzy cierpią.

3. Za tydzień II niedziela adwentu i Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Msza św. „roratnia” o 6:45 I SUMA ODPUSTOWA KU CZCI ŚW. MIKOŁAJA W KOŚCIÓŁKU O 11:30! W Liskach o 7:00, Kopyłów 9:45 i Matcze, jak zawsze. Roraty . . .

Niemieckie zbrodnie

Należy nam się od Niemców moralne i materialne zadośćuczynienie za popełnione przez nich zbrodnie i grabież

Prof. Wojciech Polak

Książka „Zbrodnia i grabież”, którą napisałem z prof. Sylwią_Galij-Skarbińską, jest pewnym punktem wyjścia do dialogu polsko-niemieckiego, ale dialog musi zacząć się od prawdy. Wychodzimy bowiem z założenia, że stosunki polsko-niemieckie od 1945 r. są w gruncie rzeczy zakłamane, że jest to pewna gra pozorów. Zwłaszcza po 1990 r. jest to polityka ciągłego . . .

Zakończenie

Drodzy Przyjaciele Horodła,

Drodzy Przyjaciele naszej strony internetowej.

Uroczystość Chrystusa Króla to ostatnia niedziela Roku Kościelnego. Dodatkowo w tym roku kończy się także trzyletni cykl czytań mszalnych. Ci którzy śledzili na naszej stronie niedzielne Rozważania z pewnością zauważyli, że w ich tytule zawsze pojawiały się oznaczenia – Rok A, Rok B i Rok C. Właśnie dzisiejsza Uroczystość Chrystusa Króla kończy trzyletni cykl czytań liturgicznych – kończy się cykl i Rok . . .

Dwie postawy

Ewangelia i Rozważanie na Uroczystość Chrystusa Króla, Rok C.

+Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. Lecz członkowie Wysokiej Rady drwiąco mówili: ”Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli On jest Mesjaszem, Wybrańcem Bożym”.
Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, mówiąc: ”Jeśli Ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie”.
Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: ”To jest król . . .

Aby ów dzień nie zaskoczył was

Ewangelia i Rozważanie na XXXIII Niedzielę Zwykłą, Rok C.

+Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, Jezus powiedział: ”Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony”.
Zapytali Go: ”Nauczycielu, kiedy to nastąpi? I jaki będzie znak, gdy się to dziać zacznie?”.
Jezus odpowiedział: ”Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod . . .

Umarli zmartwychwstają 

Ewangelia i Rozważanie na XXXII Niedzielę Zwykłą, Rok C.

+Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus powiedział do saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania: «Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc . . .

Rozważanie na I-szy Piątek miesiąca

7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi.

Od mego Serca ognistych płomieni serce oziębłe w ogniste się zmieni

Przed miesiącem analizowaliśmy i pytaliśmy czym jest oziębłość i gorliwość w życiu człowieka religijnego, w życiu Czciciela Najświętszego Serca Jezusowego.

Przeciwieństwem wszechobecnej oziębłości i coraz większej obojętności jest gorliwość. Gorliwość czyli zapał, czyli chęć i całkowite oddanie się konkretnej idei i ważnym dla nas wartościom.

Gorliwość konieczna jest w każdym dziele jakie podejmujemy czy to w . . .

Porządek Nabożeństw w Horodle 1 i 2 listopada

Wszystkich Świętych:

7.30 - Msza św. w kościele parafialnym.

11.00 - Wypominki na Cmentarzu.

11.30 - Msza św. Na Cmentarzu, procesja, poświęcenie nagrobków.

17.00 - Msza św. w Kościele parafialnym, po Mszy procesja na cmentarz.

Dzień Zaduszny:

7.30 - Msza św. w Kościele parafialnym.

11.00- Wypominki - na cmentarzu.

11.30 - Msza św. na cmentarzu i procesja.

17.00- Msza św. w Kościele parafialnym, procesja na Cmentarz.

Jeśli będzie nieodpowiednia pogoda, to wszystkie nabożeństwa zostaną odprawione w Kościele.

Prosimy . . .