Ilekroć mnie trwoga ogarnie w Tobie pokładam nadzieję. W Bogu uwielbiam Jego słowo, Bogu ufam, nie bede się lękał: cóż może uczynić mi człowiek?.

Ps 56, 4-5

Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj

św. Paweł z Tarsu

Albowiem poznaje Pan drogę sprawiedliwych, a droga grzesznych zaginie

Ps 1

Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę.

I Kor 6, 12

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

Rozważanie na III Niedzielę zwykłą – Rok B.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.

W dzisiejszej Ewangelii Jezus stwierdził, że: „czas się wypełnił”, zakończył się etap Starego Testamentu, teraz nowy etap należy do Syna Bożego, który rozpoczął dzieło zbawienia ludzkości. Do tego potrzebuje „rybaków ludzi” takich co będą wraz z Nim świat zmieniać, aby stawał się w pełni Królestwem Bożym. Powołani Apostołowie to pierwszy Kościół, jeszcze niewielki, jeszcze jak dziecko karmiony mlekiem matki, . . .

Oto jestem

+Słowa Ewangelii według świętego Jana.

II Niedziela Zwykła, Rok B.

Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: „Oto Baranek Boży”. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: „Czego szukacie?”
Oni powiedzieli do Niego: „Rabbi, to znaczy: Nauczycielu, gdzie mieszkasz?”
Odpowiedział im: „Chodźcie, a zobaczycie”. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego . . .

Uroczystość Objawienia Pańskiego

Uroczystość Objawienia Pańskiego - Trzech Króli

Wiara Mędrców ze Wschodu

+Słowa Ewangelii według świętego MateuszaUroczystość Objawienia Pańskiego.Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: „Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon”.

Skoro usłyszał to król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz.

Ci . . .

Rozważanie na uroczystość Chrztu Chrystusa

+Słowa Ewangelii według św. Marka.

Uroczystość Chrztu Chrystusa , Rok B.

Jan Chrzciciel tak głosił: „Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym”. 
W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili, gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo . . .

Styczniowe rozważanie o Bożym Sercu

Dzień i noc, deszcz i słońce, lato i zima, smutek i radość – oto

rzeczywistość naszego życia. To krąg w którym obraca się nasza

codzienność.

Mając oczy szeroko otwarte widzimy jak wiele smutku, cierpienia,

jak wiele płaczu i łez. Zamiast zdrowia choroba, zamiast życia śmierć,

zamiast pokoju wojna, zamiast zgody nienawiść. A w tym wszystkim

chyba najtrudniejsze jest to, że człowiek z tym co bolesne i smutne zostaje

sam. Wtedy te doświadczenia dotykają boleśniej, mocniej i wydaje . . .

W Nowy Rok z Maryją

+Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Uroczystość Św. Bożej Rodzicielki

– Nowy Rok 2018.

Pasterze pospiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. 
A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. 
Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. 
A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli . . .

Rodzina to normalność

+Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Uroczystość Ś. Rodziny – Rok B.

Gdy upłynęły dni Ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, Rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: «Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu». Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego. 
A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek prawy i pobożny, wyczekiwał . . .

Czy doceniamy, fakt że mamy nasze Kościoły parafialne?

https://www.youtube.com/watch?v=lPdXscAD438

Jasełka

Jasełka