Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj

św. Paweł z Tarsu

Ilekroć mnie trwoga ogarnie w Tobie pokładam nadzieję. W Bogu uwielbiam Jego słowo, Bogu ufam, nie bede się lękał: cóż może uczynić mi człowiek?.

Ps 56, 4-5

Albowiem poznaje Pan drogę sprawiedliwych, a droga grzesznych zaginie

Ps 1

Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę.

I Kor 6, 12

Rozważanie na XX Niedzielę Zwykłą

+Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus podążył w okolice Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała: «Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida! Moja córka jest ciężko nękana przez złego ducha». Lecz On nie odezwał się do niej ani słowem.

Na to podeszli Jego uczniowie i prosili Go: «Odpraw ją, bo krzyczy za nami». Lecz On odpowiedział: «Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela».

A ona . . .

Rozważanie na Wniebowzięcie N. M. P


Jest czas pracy, czas zbiorów, czas wysiłku, aby nie zmarnować żadnego ziarna. Tak często jesteśmy zapracowani i zmęczeni, niepewni i zatroskani. I właśnie dzisiaj gdy przyszedł czas żniw, gdy już potrafimy ocenić zbiory, które są owocem pracy rolnika Kościół stawia nam przed oczy Człowieka, ale człowieka wspaniałego – kwiat ziemi – Maryję, która jest osobą w pełni odkupioną i szczęśliwą. Niedawno rozważaliśmy tajemnicę Przemienienia Jezusa na Górze, na której odsłonił . . .

Burza na Jeziorze


+Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili Go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a On sam tam przebywał.
Łódź zaś była już sporo stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był przeciwny. Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy . . .

Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy wszystkich czcicieli św. Jacka, przyjaciół Horodła, dawnych parafian z Kraju i Zagranicy na uroczystość odpustową św. Jacka do Horodła w dniu 20 sierpnia 2017 roku na godzinę 12.00. Zapraszamy także na odpustowe Nabożeństwo Wypominkowe za Zmarłych na Cmentarzu grzebalnym w Horodle, które rozpocznie się w sobotę 19 sierpnia o godzinie 17.00. Po Nabożeństwie około godziny 18.00 będzie odprawiona Msza św. za naszych Zmarłych. Spowiedź od godziny 17.30.  


Duszpasterze . . .

Rozważanie na uroczystość Przemienienia Pańskiego


Przemienienie Pańskie

+

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego, Jana, zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich: Twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło.
A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z Nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: „Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla . . .

Rozważanie na XVII Niedzielę Zwykłą

+Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść:
„Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę.Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca, poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją”.„Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego . . .

Odpust ku czci św. Anny

Serdecznie zapraszamy na Odpust ku czci św. Anny do Kopyłowa w niedzielę 23 lipca 2017 r. Suma odpustowa zostanie odprawiona o godzinie 12.00. Z tej racji nie będzie Mszy św. w Horodle o godzinie 11.30. Kopyłów serdecznie zaprasza wszystkich czcicieli św. Anny matki Najświętszej Maryi Panny. W tym dniu w Horodle po Mszy św. o godz. 8.00 oraz o godz. 9.15 będzie poświęcenie pojazdów mechanicznych.

XVI Niedziela zwykła, rok A

+Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść:
„Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł.
A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: «Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc się wziął na niej chwast?» Odpowiedział im: «Nieprzyjazny . . .

Siewca, ziarno


+Słowa Ewangelii według świętego Mateusza – XV Niedziela Zwykła – A.

Tego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się koło Niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami:
„Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, niektóre ziarna padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na miejsca skaliste, gdzie . . .

Rozważanie na XIV Niedzielę Zwykłą – Rok A

+Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: «Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni . . .