Albowiem poznaje Pan drogę sprawiedliwych, a droga grzesznych zaginie

Ps 1

Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę.

I Kor 6, 12

Ilekroć mnie trwoga ogarnie w Tobie pokładam nadzieję. W Bogu uwielbiam Jego słowo, Bogu ufam, nie bede się lękał: cóż może uczynić mi człowiek?.

Ps 56, 4-5

Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj

św. Paweł z Tarsu

Na Górę Przemienienia

+Słowa Ewangelii według Świętego Marka

– II Niedziela Wielkiego postu, Rok B.

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam się przemienił wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak żaden na ziemi folusznik wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem.

Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden . . .

Wieczór adoracji Najświętszego Ciała Pana Jezusa

Wieczór adoracji Najświętszego Ciała Pana Jezusa

Droga Krzyżowa

Droga Krzyżowa - poprowadzona przez seniorów z parafii Horodło

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię

I Niedziela Wielkiego Postu, rok B.

+Słowa Ewangelii według świętego Marka

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. Czterdzieści dni przebył na pustyni, kuszony przez szatana. Żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś Mu usługiwali.
Po uwięzieniu Jana przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Oto Słowo Pańskie.

Rozważanie na I Niedzielę Wielkiego Postu, Rok B.

„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.

Drogi . . .

Papieskie Orędzie na Wielki Post 2018

Papieskie Orędzie na Wielki Post 2018

/do wykorzystania duszpasterskiego/

"Ponieważ wzmoże się nieprawość, ostygnie miłość wielu" (Mt 24, 12)

Drodzy Bracia i Siostry!

Ponownie zbliża się Pascha Pana! Aby nas do niej przygotować, Boża Opatrzność daje nam każdego roku Wielki Post, "sakramentalny znak naszego nawrócenia" (1), który zapowiada i urzeczywistnia możliwość nawrócenia się do Pana całym sercem i całym życiem.

Również w tym roku - przez to przesłanie . . .

Trąd dzisiaj - ks. Michał Olszewski SCJ

Trąd dzisiaj - ks. Michał Olszewski SCJ

Leczy ciała i dusze

+Słowa Ewangelii według świętego Marka.

VI Niedziela Zwykła, Rok B.

Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadając na kolana, prosił Go: Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: Chcę, bądź oczyszczony! Natychmiast trąd go opuścił i został oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: Uważaj, nikomu nic nie mów, ale idź pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie . . .

Modlitwa i praca

+Słowa Ewangelii według świętego Marka.

V Niedziela Zwykła, Rok B.

Jezus po wyjściu z synagogi przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej. On zbliżył się do niej i ująwszy ją za rękę podniósł. Gorączka ją opuściła i usługiwała im.
Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych; i całe miasto było zebrane u drzwi. . . .

Rozważanie na 1 Piątek miesiąca

ŻYCIE I ZMARTWYCHWSTANIE NASZE

Jest Serce Jezusa naszym życiem i zmartwychwstaniem, gdyż serce to Miłość, a miłość to życie i to życie bez końca. Miłość bowiem nigdy nie umiera, wszystko przetrwa i nigdy nie ustanie.

Wypowiadając dzisiejsze wezwanie litanijne, trzeba nam dziękować za dar życia, którego źródłem jest Bóg kochający nas bez miary i rodzący nas nieustannie z miłości.

Dziękujmy za życie i pielęgnujmy ten dar, bo jest nam dany i zarazem zadany . . .

Spotkanie ze Światłością

Rozważanie na Ofiarowanie Pańskie ( M. B. Gromnicznej)

+Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.


Gdy upłynęły dni oczyszczenia Maryi według Prawa Mojżeszowego, rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: „Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu”. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego.
A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek prawy i . . .