Ilekroć mnie trwoga ogarnie w Tobie pokładam nadzieję. W Bogu uwielbiam Jego słowo, Bogu ufam, nie bede się lękał: cóż może uczynić mi człowiek?.

Ps 56, 4-5

Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę.

I Kor 6, 12

Albowiem poznaje Pan drogę sprawiedliwych, a droga grzesznych zaginie

Ps 1

Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj

św. Paweł z Tarsu

Aby ów dzień nie zaskoczył was

Ewangelia i Rozważanie na XXXIII Niedzielę Zwykłą, Rok C.

+Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, Jezus powiedział: ”Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony”.
Zapytali Go: ”Nauczycielu, kiedy to nastąpi? I jaki będzie znak, gdy się to dziać zacznie?”.
Jezus odpowiedział: ”Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod . . .

Umarli zmartwychwstają 

Ewangelia i Rozważanie na XXXII Niedzielę Zwykłą, Rok C.

+Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus powiedział do saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania: «Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc . . .

Rozważanie na I-szy Piątek miesiąca

7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi.

Od mego Serca ognistych płomieni serce oziębłe w ogniste się zmieni

Przed miesiącem analizowaliśmy i pytaliśmy czym jest oziębłość i gorliwość w życiu człowieka religijnego, w życiu Czciciela Najświętszego Serca Jezusowego.

Przeciwieństwem wszechobecnej oziębłości i coraz większej obojętności jest gorliwość. Gorliwość czyli zapał, czyli chęć i całkowite oddanie się konkretnej idei i ważnym dla nas wartościom.

Gorliwość konieczna jest w każdym dziele jakie podejmujemy czy to w . . .

Porządek Nabożeństw w Horodle 1 i 2 listopada

Wszystkich Świętych:

7.30 - Msza św. w kościele parafialnym.

11.00 - Wypominki na Cmentarzu.

11.30 - Msza św. Na Cmentarzu, procesja, poświęcenie nagrobków.

17.00 - Msza św. w Kościele parafialnym, po Mszy procesja na cmentarz.

Dzień Zaduszny:

7.30 - Msza św. w Kościele parafialnym.

11.00- Wypominki - na cmentarzu.

11.30 - Msza św. na cmentarzu i procesja.

17.00- Msza św. w Kościele parafialnym, procesja na Cmentarz.

Jeśli będzie nieodpowiednia pogoda, to wszystkie nabożeństwa zostaną odprawione w Kościele.

Prosimy . . .

Zbawienne spotkanie

Ewangelia i Rozważanie na XXXI Niedzielę Zwykłą, Rok C.

+Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A był tam pewien człowiek, imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo bogaty. Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest, ale nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić.
Gdy Jezus przyszedł na to . . .

Daj im wieczne spoczywanie


Ewangelia i Rozważanie na Uroczystość Wszystkich Wiernych Zmarłych – Dzień zaduszny.

+Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek.

Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: „Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego”. Po tych słowach wyzionął ducha.

Był tam człowiek dobry i sprawiedliwy, imieniem Józef, członek Wysokiej Rady. On to udał się do Piłata . . .

Wielki tłum, którego nikt nie mógł policzyć

Ewangelia i Rozważanie na uroczystość Wszystkich Świętych.

+Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.


Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami:
«Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni . . .

Dusze

Co dusze czyśćcowe mówią o pogrzebach,kremacji,nagrobkach i jeżdżenia po nich kosiarką?

Maria Simma (1915-2004) to prosta mistyczka z Austrii, która miała łaskę kontaktu z duszami czyśćcowymi. Trzykrotnie usiłowała wstąpić do klasztoru, ale ze względu na stan zdrowia za każdym razem spotykała się z odmową. Od 1940 r. zaczęła mieć widzenia dusz czyśćcowych. Widzeniom tym towarzyszyły dotkliwe cierpienia fizyczne.

Teolodzy i psychiatrzy wielokrotnie badali Marię Simmę i nie dopatrzyli się śladów oszustwa czy . . .

Na dzień Poświęcenia Kościoła

Ewangelia i Rozważanie na uroczystość poświęcenia własnego Kościoła, Rok C.

(Można też wybrać inny fragment Ewangelii).

+Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?».
A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków».
Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?».
Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego».
Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, . . .

Modlić się wytrwale.

Ewangelia i Rozważanie na XXIX Niedzielę Zwykłą, Rok C.

+Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać: "W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: »Obroń mnie przed moim przeciwnikiem«. Przez pewien czas nie chciał; lecz potem rzekł do . . .