Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę.

I Kor 6, 12

Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj

św. Paweł z Tarsu

Albowiem poznaje Pan drogę sprawiedliwych, a droga grzesznych zaginie

Ps 1

Ilekroć mnie trwoga ogarnie w Tobie pokładam nadzieję. W Bogu uwielbiam Jego słowo, Bogu ufam, nie bede się lękał: cóż może uczynić mi człowiek?.

Ps 56, 4-5

Ogłoszenia 29 marca 2020r.

1.

WEDŁUG ZALECENI WŁADZ NA MSZY ŚWIĘTEJ MOŻE BYĆ TYLKO 5 OSÓB!!! ZACHĘCAM ABY UCZETNICZYLI TYLKO Z RODZINY, KTÓREJ INTENENCJA BĘDZIE ODPRAWIANA!

2.

INTENCJE JAK BYŁY PRZYJĘTĘ, TAK BĘDĄ ODPRAWIANE – NA CZAS REKOLEKCJI KTÓRE MIAŁY SIĘ ODBYĆ TAKŻE! TAK SAMO I W KAPLICACH! W kościele parafialnym 8:00, 12:15 i 17:00. Natomiast w kaplicach: Liski 10:00, Kopyłów 11:00 i Matcze 15:30 - o ile będą intencje!!!

3.

SPOWIEDŹ PRZED KAŻDĄ . . .

Komunikat

WAŻNE KOMUNIKATY BISKUPA DIECEZJALNEGO

1/ Zapraszam do łączności modlitewnej z Ojcem Świętym.

Papież Franciszek mówi: „W tych dniach próby, kiedy ludzkość drży z powodu zagrożenia pandemią, wzywam wszystkich chrześcijan, aby wspólne wznieśli głos do Boga”.

25 marca 2020 r. (Uroczystość Zwiastowania Pańskiego) o godz. 12.00 Papież wzywa wszystkich wiernych na świecie do odmówienia Modlitwy Ojcze nasz.

Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski

w związku z apelem Ojca Świętego Franciszka

Nawiązując do prośby Ojca . . .

Zmarł Śp. Ks. kan. Henryk Borzęcki

Zgodnie z wolą Rodziny i Najbliższych śp. Księdza Henryka Borzęckiego, urna z Jego prochami zostanie złożona w grobie dopiero w czasie, gdy ustanie zagrożenie związane z epidemią koronawirusa.

Ogłoszenia

1.

Mimo pandemii intencje mszy świętych będą odprawiane tak, jak zostały przyjęte, chyba, że coś się wydarzy, czego nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Apelujemy aby w tych mszach uczestniczyła tylko rodzina.

2.

W przypadku jakiegokolwiek pogrzebu przestrzegamy zarządzeń sanepidu, aby w kościele znajdowało się do 50 osób! W takich okolicznościach w pogrzebie zalecamy, aby uczestniczyła tylko najbliższa rodzina. A jeśli ktoś uważa, że powinien włączyć się w uroczystości pogrzebowe, to . . .

Zalecenia

Najnowsze zalecenia Biskupa Diecezjalnego w związku z zagrożeniem epidemicznym

Wzorując się na rozporządzeniu Prymasa Polski, księdza Arcybiskupa Wojciecha Polaka i po uzyskaniu Jego zgody, Biskup Zamojsko-Lubaczowski Marian Rojek poleca zapoznanie się i wdrażanie w życie następujących wskazań:

Zakrystia

W zakrystiach nie wolno używać zwykłych ręczników. Należy używać wyłącznie ręczników jednorazowych - papierowych.

Należy przestrzegać zasad higieny. Obowiązkowo należy umyć ręce przed rozpoczęciem liturgii. Oprócz mydła i wody można używać także innych . . .

Od powietrza, głodu, wojny i ognia

„Od powietrza, głodu, wojny i ognia”, a także od epidemii korona wirusa zachowaj nas Panie!

 „Do niedawna wydawało się nam, iż postęp techniczny, wiara w nieograniczoną ludzką wolność, w nieomylność demokracji zbuduje nowy raj na ziemi, w którym nie będzie ani chorób ani cierpienia. A oto z pokorą odkrywamy, że wystarczy jedna pandemia, by okazało się jak bezbronnym i przerażonym wobec niej staje się człowiek”. (orędzie TV abp. Stanisława Gądeckiego z 14 . . .

Najnowsze zalecenia biskupa

Najnowsze zalecenia biskupa diecezjalnego w związku z zagrożeniem epidemicznym

Biskup Zamojsko-Lubaczowski Marian Rojek:

1. Poleca, aby bezwzględnie przestrzegać wszystkich rozporządzeń organów państwowych wydanych w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz dostosować się do wskazań podanych w ostatnich komunikatach Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski i Przewodniczącego KEP – Abpa Stanisława Gądeckiego.

2. Przypomina o udzielonej dyspensie od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych Mszach świętych i rozszerza tę dyspensę na osoby, . . .

OGŁOSZENIA 15 marca

OGŁOSZENIA 15 marca 2020r. – 3 niedziela Wielkiego Postu

W czwartek przypada uroczystość św. Józefa. Msze św. o 7:30 i 17:00. W kaplicach w ten dzień się nie doprawia!

Za tydzień puszka na KRZ

Każdego piątku zapraszamy na Drogę Krzyżową o 16.30 a w niedzielę Gorzkie Żale po mszy o 9.15.

Egzamin dla kandydatów do bierzmowania spoza naszej szkoły odwołany.

Baranki i paschaliki po 5 zł z przeznaczeniem na pomoc ubogim przez . . .

Zalecenia

Zalecenia biskupa diecezjalnego w związku z zagrożeniem epidemicznym

Biskup Zamojsko-Lubaczowski Marian Rojek:

1. Poleca, aby bezwzględnie przestrzegać wszystkich rozporządzeń organów państwowych wydanych w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz dostosować się do wskazań podanych w ostatnich komunikatach Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski i Przewodniczącego KEP – Abpa Stanisława Gądeckiego.

2. Przypomina o udzielonej dyspensie od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych Mszach świętych i rozszerza tę dyspensę na osoby, które . . .

Komunikat

Biskup Zamojsko-Lubaczowski Marian Rojek udziela dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej. Szczegóły w komunikacie.

Ksiądz Biskup poleca księżom proboszczom zapoznanie się i wprowadzenie w życie zaleceń Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski dotyczących prewencyjnych środków ostrożności w sytuacji zagrożenia koronawirusem

Komunikat Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski

Z wiarą w Opatrzność Bożą i w trosce o życie i zdrowie społeczeństwa i w nawiązaniu do komunikatów Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski podejmujemy decyzję o . . .