Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj

św. Paweł z Tarsu

Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę.

I Kor 6, 12

Ilekroć mnie trwoga ogarnie w Tobie pokładam nadzieję. W Bogu uwielbiam Jego słowo, Bogu ufam, nie bede się lękał: cóż może uczynić mi człowiek?.

Ps 56, 4-5

Albowiem poznaje Pan drogę sprawiedliwych, a droga grzesznych zaginie

Ps 1

Kochać Jezusa

Ewangelia i Rozważanie na VI Niedzielę Wielkanocy, Rok C.

+Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje Mnie, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet, Duch . . .

Uwielbienie Boga

Ewangelia i Rozważanie na V Niedzielę Wielkanocy, Rok C.

+Słowa Ewangelii według św. Jana. Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział:
”Syn Człowieczy został teraz uwielbiony, a w Nim został Bóg uwielbiony. Jeżeli Bóg został w Nim uwielbiony, to Bóg uwielbi Go także w sobie samym, i zaraz Go uwielbi.
Dzieci, jeszcze krótko - jestem z wami. Będziecie Mnie szukać, ale - jak to Żydom powiedziałem, tak i teraz wam mówię - . . .

Podążać za Pasterzem

Ewangelia i Rozważanie na IV Niedzielę Wielkanocy, Rok C.

+Słowa Ewangelii według św. Jana:

Jezus powiedział:
”Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno . . .

Czy kochasz mnie?

Ewangelia i Rozważanie na III Niedzielę Wielkanocy, Rok C. +Słowa Ewangelii według św. Jana:

Jezus ukazał się znowu nad Morzem Tyberiadzkim. A ukazał się w ten sposób: Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z Jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich: ”Idę łowić ryby”. Odpowiedzieli mu: ”Idziemy i my z tobą”. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy . . .

Rozważanie na I Piątek miesiąca - maj 2019

5. Będę błogosławić wszystkim ich zamiarom i sprawom.

Stąd wzrok mój na nich odpocznie łaskawy, pobłogosławię codzienne ich sprawy.

Kolejna Obietnica zwraca nam uwagę na tajemnicę Opatrzności Bożej, która czuwa nad nami. Zwraca nam też uwagę na prawdę o Bożym błogosławieństwie które nieustannie nam towarzyszy w naszym życiu codziennym. Wreszcie trzeci temat na dzisiejsze rozważanie, to nasze plany i zamiary i ich realizacja zgodna z Wolą Boga.

Fundamentem kolejnej Obietnicy jest prawda o . . .

Niedziela Miłosierdzia Bożego

Niedziela Miłosierdzia Bożego

Miłosierny i poszukujący

Rozważanie na II Niedzielę Wielkanocy, Rok C.

Po zakończeniu drugiej wojny światowej mieszkańcy różnych miast wracali z wygnania lub z obozów nie wiedząc, czy zastaną żywych członków swojej rodziny. Powracający do Warszawy zastali morze ruin i przerażający widok. Ci, którzy wrócili piersi poszukiwali swoich krewnych, najczęściej zostawiając informacje zapisane na kartkach i pozostawione na gruzach swoich mieszkań. Przez wiele powojennych lat Polskie Radio prowadziło tzw. „Skrzynkę poszukiwań Czerwonego Krzyża” prawie codziennie . . .

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 

Wielka Sobota

Wielka Sobota

Wielki Piątek

Fotorelacja