Ilekroć mnie trwoga ogarnie w Tobie pokładam nadzieję. W Bogu uwielbiam Jego słowo, Bogu ufam, nie bede się lękał: cóż może uczynić mi człowiek?.

Ps 56, 4-5

Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj

św. Paweł z Tarsu

Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę.

I Kor 6, 12

Albowiem poznaje Pan drogę sprawiedliwych, a droga grzesznych zaginie

Ps 1

OGŁOSZENIA 25 października 2020r. - 30 niedziela zwykła

1. Zwiększają się restrykcje związane z koronawirusem. W kościele może

przebywać 1 osoba na 7 m2. Pamiętajmy też o maseczkach!

2. Wszelkie informacje będą pojawiać się na parafialnej stronie internetowej.

Msze św. będziemy odprawiać tak, jak zostały zapisane w kalendarzu.

3. Spotkanie uczniów klas VIII chcących przystąpić do bierzmowania dziś po sumie

o 11:30.

4. Za tydzień 1 listopada intencja dla KR: Módlmy się, aby postęp w zakresie

robotyki i sztucznej inteligencji zawsze służył istocie ludzkiej.

5. Za . . .

OGŁOSZENIA 18 października 2020r. - 29 niedziela zwykła

1. Zwiększają się restrykcje związane z koronawirusem. W kościele może przebywać 1 osoba

na 4 m2. U nas może przebywać około 50 osób i pamiętajmy też o maseczkach!

2. Dziś odpust w Hrebennem o 11:30 i w związku z tym sumy nie będzie w kościele tylko

w Hrebennem. Taca przeznaczona jest na misje.

3. We wspomnienie św. Jana Pawła II będzie sprawowana Msza św. zbiorowa o różne łaski

za Jego wstawiennictwem tj. 22 października, w . . .

Bierzmowanie 2020

Bierzmowanie 2020

Bierzmowanie 2020

Bierzmowanie 2020

Tylko do prywatnego użytku

W związku z prośbami informujemy, że są takie modlitwy ale tylko do prywatnego odmawiania !

MODLITWY W CZASIE EPIDEMII

MODLITWA O ZAPRZESTANIE ROZPOWSZECHNIANIA SIĘ EPIDEMII KORONAWIRUSA

Ojcze nasz, pełni ufności prosimy Ciebie,

aby koronawirus nie siał więcej zniszczeń

i aby udało się jak najszybciej opanować epidemię.

Prosimy, abyś przywrócił zdrowie zakażonym

i pokój miejscom, do których koronawirus już dotarł.

Przyjmij tych, którzy zmarli na skutek tej choroby,

oraz pociesz ich rodziny.

Wspieraj i chroń personel medyczny zwalczający wirus,

inspiruj i . . .

OGŁOSZENIA 11 października 2020r. - 28 niedziela zwykła

1. Dziś spotkanie dzieci kl. III i rodziców przed I Komunią św. po sumie o 11:30.

2. Dziś puszka na fundusz stypendialny dla zdolnych a ubogich dzieci „Dzieło Nowego

Tysiąclecia”. A 22 października we wspomnienie św. Jana Pawła II będzie

sprawowana Msza św. zbiorowa o różne łaski za Jego wstawiennictwem (KOM).

3. W środę Dzień Edukacji Narodowej – pamiętajmy w modlitwie o nauczycielach,

wychowawcach i katechetach.

4. Za tydzień święto patronalne Służby Zdrowia – taca na . . .

Pochówek osób zmarłych na Covid 19

W związku z zapytaniami wyjaśniamy, że nie ma obowiązku kremacji zwłok osoby zmarłej na Covid 19. Ministerstwo Zdrowia wydało w tej sprawie rozporządzenie z datą 3 kwietnia 2020.

Link do rozporządzenia: https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000058501.pdf

Poniżej omówienie tego rozporządzenia:

Nowe rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia w sprawie pochówku zmarłych na koronawirusa

Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem resortu zdrowia, w przypadku zwłok osób, które zmarły w wyniku zakażenia SARS-CoV-2 należy:

przeprowadzić dezynfekcję zwłok płynem odkażającym o spektrum działania wirusobójczym;

odstąpić od . . .

Rozważanie na I-szy piątek miesiąca października 2020

1. Jakie są sposoby uczczenia Najświętszego Serca Jezusowego ?

GODZINA ŚWIĘTA

Po zakończeniu tematyki Obietnic, które usłyszała i przekazała nam św. Małgorzata Maria, poświęcimy kolejnych 5 rozważań tym praktykom, które są charakterystyczne dla wszystkich Czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Praktyki te przekazała nam św. Małgorzata Maria. Są one odpowiedzią na te prośby, jakie kierował do niej Pan Jezus. Znamy więc poszczególne obietnice omówione wcześniej, a przed nami zapoznanie się w praktykami właściwymi Kultowi . . .

OGŁOSZENIA 04 października 2020r. - 27 niedziela zwykła

1. Pamiętajmy o maseczkach podczas nabożeństw i Mszy św.!

2. Dziś puszka na Caritas.

3. W poniedziałek o 17:00 poświecenie wszelkich dewocjonaliów, które otrzymały dzieci

na I Komunię św.

4. Zachęcam do odmawiania różańca w domach i uczestnictwa w nabożeństwach

różańcowych w kościele o 17:00 (można zyskać odpust - KOM)

5. W środę wspomnienie MB Różańcowej, odpust w naszej parafii. Uroczystości

rozpoczniemy nabożeństwem różańcowym o 16:30. Po nabożeństwie, Msza św.

odpustowa połączona z sakramentem bierzmowania o 17:00 – . . .

OGŁOSZENIA 20 września 2020r. - 25 niedziela zwykła

1. Dziś Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu - puszka na KRZ

2. W poniedziałek Święto św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty.

3. Spotkanie I grupy dzieci z kl. IV przed komunią w czwartek o 17:00. (1 – 11)

4. Spotkanie II grupy dzieci kl. IV przed komunią w piątek o 17:00. (13 – do końca listy)

5. Spotkanie przed bierzmowaniem za tydzień w niedzielę po sumie.

6. Tygodnik „Niedziela” w zachrystii.

7. Są jeszcze 3 kalendarze rolnicze . . .