Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę.

I Kor 6, 12

Albowiem poznaje Pan drogę sprawiedliwych, a droga grzesznych zaginie

Ps 1

Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj

św. Paweł z Tarsu

Ilekroć mnie trwoga ogarnie w Tobie pokładam nadzieję. W Bogu uwielbiam Jego słowo, Bogu ufam, nie bede się lękał: cóż może uczynić mi człowiek?.

Ps 56, 4-5

„Tak wielu przychodziło i odchodziło”

Ewangelia i Rozważanie na XVI Niedzielę Zwykłą. Rok.

+Słowa Ewangelii według świętego Marka

Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali. A On rzekł do nich: „Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco”. Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu.
Odpłynęli więc łodzią na miejsce pustynne osobno. Lecz widziano ich odpływających. Wielu zauważyło to i zbiegli się tam . . .

Posyłam was

Ewangelia i Rozważanie na XV Niedzielę Zwykłą, Rok B.

+Słowa Ewangelii według świętego Marka

Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi.
I przykazał im. żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski: ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie. „Ale idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien”.
I mówił do nich: „Gdy do jakiego domu wejdziecie, zostańcie . . .

 Zmarł ks. Janusz Krzak

W dniu 10 lipca 2018 roku w szpitalu w Łęcznej zmarł

ks. Janusz Krzak

Kanonik gremialny senior Kapituły Chełmskiej
, Kanonik honorowy Kapituły Lubelskiej
, Kanonik honorowy Kapituły Zamojskiej

Urodzony: 10 lipca 1938 r. w Solcu

Święcenia prezbiteratu: 9 kwietnia 1961 r.

Wikariusz w parafiach:

Popkowice: 26.04.1961 – 19.08.1963
Dzierzkowice: 19.08.1963 – 18.08.1970
Stary Zamość: 18.08.1970 – 28.06.1973
Serniki: 28.06.1973 – 2.05.1977

Proboszcz w parafiach:

Jarczów: 2.05.1977 – 8.04.1987
Siedliszcze: 8.04.1987 – 21.06.2008

Emeryt od 21.06.2008

Msza św. żałobna:

W dniu 12 lipca 2018 r. (czwartek) o godz. 18.00 w kościele parafialnym pw. św. Józefa Opiekuna Rodzin w Łęcznej (Al. Matki Bożej Fatimskiej 1). . . .

Komunikat

Komunikat metropolity częstochowskiego ws. Czatachowej

Zlekceważona nauka

Ewangelia i Rozważanie na XIV Niedzielę Zwykłą, Rok B.

+Słowa Ewangelii według świętego Marka

Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta. A towarzyszyli Mu Jego uczniowie. Gdy nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze.
A wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem: „Skąd On to ma? I co za mądrość, która Mu jest dana? I takie cuda dzieją się przez Jego ręce. Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i . . .

Spotkanie Życia ze śmiercią

Spotkanie Życia ze śmiercią –

Rozważanie na XIII Niedzielę Zwykłą, Rok B.

+Słowa Ewangelii według świętego Marka

Gdy Jezus przeprawił się z powrotem łodzią na drugi brzeg, zebrał się wielki tłum wokół Niego, a On był jeszcze nad jeziorem. Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi, imieniem Jair. Gdy Go ujrzał, upadł Mu do nóg i prosił usilnie: „Moja córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła”. Poszedł więc z . . .

Poprowadzi dokąd nie chcesz

Rozważanie na uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła.

+Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?”
A oni odpowiedzieli: „Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków”.
Jezus zapytał ich: „A wy za kogo Mnie uważacie?”.
Odpowiedział Szymon Piotr: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”.
Na to Jezus mu rzekł: „Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. . . .

Uciszył burzę

Uciszył burzę, Rozważanie na XII Niedzielę Zwykłą, Rok B.

Dziś 24 czerwca wypada uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela.

+Słowa Ewangelii według świętego Marka

Gdy zapadł wieczór owego dnia, Jezus rzekł do swoich uczniów: „Przeprawmy się na drugą stronę”. Zostawili więc tłum, a Jego zabrali, tak jak był w łodzi. Także inne łodzie płynęły z Nim.
Naraz zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w łódź, tak że łódź się już napełniała. On zaś spał . . .

Królestwo Boże jak ziarno

Ewangelia i Rozważanie na XI Niedzielę Zwykłą, Rok B.

+Słowa Ewangelii według świętego Marka

Jezus powiedział do tłumów:
„Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy nasienie kiełkuje i rośnie, on sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. A gdy stan zboża na to pozwala, zaraz . . .

Przeciw Duchowi Świętemu

Rozważanie i Ewangelia na X Niedzielę Zwykłą, Rok B.

+Słowa Ewangelii według świętego Marka

Jezus przyszedł z uczniami swoimi do domu, a tłum znów się zbierał, tak że nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem : „Odszedł od zmysłów”.
Natomiast uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: „Ma Belzebuba i przez władcę złych duchów wyrzuca złe duchy”.
Wtedy przywołał ich do siebie i . . .