Ilekroć mnie trwoga ogarnie w Tobie pokładam nadzieję. W Bogu uwielbiam Jego słowo, Bogu ufam, nie bede się lękał: cóż może uczynić mi człowiek?.

Ps 56, 4-5

Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj

św. Paweł z Tarsu

Albowiem poznaje Pan drogę sprawiedliwych, a droga grzesznych zaginie

Ps 1

Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę.

I Kor 6, 12

Uciszył burzę

Uciszył burzę, Rozważanie na XII Niedzielę Zwykłą, Rok B.

Dziś 24 czerwca wypada uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela.

+Słowa Ewangelii według świętego Marka

Gdy zapadł wieczór owego dnia, Jezus rzekł do swoich uczniów: „Przeprawmy się na drugą stronę”. Zostawili więc tłum, a Jego zabrali, tak jak był w łodzi. Także inne łodzie płynęły z Nim.
Naraz zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w łódź, tak że łódź się już napełniała. On zaś spał . . .

Królestwo Boże jak ziarno

Ewangelia i Rozważanie na XI Niedzielę Zwykłą, Rok B.

+Słowa Ewangelii według świętego Marka

Jezus powiedział do tłumów:
„Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy nasienie kiełkuje i rośnie, on sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. A gdy stan zboża na to pozwala, zaraz . . .

Przeciw Duchowi Świętemu

Rozważanie i Ewangelia na X Niedzielę Zwykłą, Rok B.

+Słowa Ewangelii według świętego Marka

Jezus przyszedł z uczniami swoimi do domu, a tłum znów się zbierał, tak że nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem : „Odszedł od zmysłów”.
Natomiast uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: „Ma Belzebuba i przez władcę złych duchów wyrzuca złe duchy”.
Wtedy przywołał ich do siebie i . . .

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa (8 czerwca)

Uroczystość Najświętszego Serca Jezusa wyraża prawdę, którą zapisał św. Jan Apostoł: „Bóg jest miłością”. Kult Serca Jezusa, znany już od średniowiecza, rozpowszechnił się w Kościele i został oficjalnie uznany pod wpływem objawień, jakie miała św. Małgorzata Maria Alacoque, XVII-wieczna mistyczka. Wymowa uroczystości odwołuje się do powszechnie czytelnej symboliki serca wyrażającej miłość. Wszystkie teksty liturgiczne tej uroczystości zwracają uwagę przede wszystkim na Bożą miłość, której Serce Jezusa jest najpełniejszym symbolem.

Już starożytni . . .

Poświecenie kwiatów

Ostatni dzień w Oktawie Bożego Ciała, poświecenie kwiatów, ziół ,,wianuszki'', błogosławieństwo dzieci

Oktawa Bożego Ciała

Oktawa Bożego Ciała

Modlitwa ekspiacyjna za grzech aborcji 

Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny i Wszyscy Święci!

pragniemy Ci podziękować za każde dziecko,

które jest błogosławieństwem i darem od Ciebie, Boga Miłości i Boga Życia

i z całego serca przeprosić,

że często ten dar i błogosławieństwo Twoje odrzucamy.

Przepraszamy za ojców, którzy odrzucili odpowiedzialność za swoje poczęte potomstwo

i pozwolili dokonać aborcji lub nawet do niej nakłaniali,

za to, że nie wspierali matek swoich dzieci

i nie walczyli o zachowanie życia swojego potomstwa!

Przepraszamy za kobiety, które odrzuciły . . .

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa

Dzień święty

IX Niedziela Zwykła, Rok B – Ewangelia i Rozważanie.

+Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat pośród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze mówili do Niego: «Patrz, czemu oni czynią w szabat to, czego nie wolno?»

On im odpowiedział: «Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie i poczuł głód, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego . . .

Serce Jezusa

30. SERCE JEZUSA

NADZIEJO W TOBIE UMIERAJĄCYCH

Śmierć, odchodzenie, umieranie to zawsze bardzo trudne doświadczenie. Jakże często unikamy myślenia o tym, boimy się momentu kiedy umierać będą najbliżsi, nie myślimy o naszej śmierci z obawy, z niepewności tego, co nas czeka.

Dzisiejsze wezwanie do Litanii, które rozważamy mówi o nadziei, odsuwa rozpacz i lęk. Pokazuje nam Serce Jezusa jako źródło nadziei dla tych, którzy umierają.

Mówi nam wezwanie i akcentuje: zjednoczenie z Jezusem. . . .