Ilekroć mnie trwoga ogarnie w Tobie pokładam nadzieję. W Bogu uwielbiam Jego słowo, Bogu ufam, nie bede się lękał: cóż może uczynić mi człowiek?.

Ps 56, 4-5

Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę.

I Kor 6, 12

Albowiem poznaje Pan drogę sprawiedliwych, a droga grzesznych zaginie

Ps 1

Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj

św. Paweł z Tarsu

OGŁOSZENIA 5 września 2021r. – 23 niedziela zwykła.

1. Dziś Dzień Pomocy Afgańczykom – puszka!

2. W środę przypada święto Narodzenia NMP – Siewnej. Msze św. w kaplicach jak

w niedzielę a w Horodle 7:30 i 18:00. Na każdej Mszy św. poświecenie ziarna

siewnego.

3. Za tydzień w Krasnobrodzie dożynki diecezjalne a u nas wizytacja Biskupa.

PORZĄDEK: Horodło : 7:30, 9:15 i 12:00 Horodło + bierzmowanie, cmentarz,

KAPLICE: Kopyłów 8:30, Liski 10:00, Matcze 15:30.

4. Spotkanie przed bierzmowaniem w czwartek o 18:00. Spowiedź młodzieży

przed bierzmowaniem . . .

OGŁOSZENIA 29 sierpnia 2021r. – 22 niedziela zwykła.

1. Dziś dożynki Gminno–Parafialne w Horodle na stadionie o godzinie 11:30!

2. W środę 1 września wspominamy 82 r. wybuchu II wojny światowej. Módlmy

się o pokój na świecie.

3. W środę