Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj

św. Paweł z Tarsu

Ilekroć mnie trwoga ogarnie w Tobie pokładam nadzieję. W Bogu uwielbiam Jego słowo, Bogu ufam, nie bede się lękał: cóż może uczynić mi człowiek?.

Ps 56, 4-5

Albowiem poznaje Pan drogę sprawiedliwych, a droga grzesznych zaginie

Ps 1

Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę.

I Kor 6, 12

OGŁOSZENIA 21 listopada 2021r. – 34 - Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

1. Zostały poświęcenie opłatki, proszę radnych o dostarczenie ich do parafian.

Ofiary będą przeznaczone na remont plebanii. Po wielkich trudach i

komplikacjach w końcu zaczęliśmy prace remontowe. Cały czas pojawiają się

nowe problemy ale może jakoś z Bożą i ludzką pomocą uda się to ogarnąć!!!

2. Dziś po sumie będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu, adoracja do

15:00. Zostaną odmówione 4 części różańca w intencji pokoju w Polsce i na

świecie. Adorację zakończymy Koronką do Bożego Miłosierdzia. Zachęcam . . .

OGŁOSZENIA 14 listopada 2021r. – 33 niedziela zwykła.

1. Dziś taca na WSD i puszka na „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”

2. W czwartek rocznica poświecenia Kościoła Katedralnego w Zamościu.

3. Za tydzień uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Na Mszy św. o

7:30 i w kaplicach poświęcenie opłatków. Proszę radnych o dostarczenie ich

do parafian. Ofiary będą przeznaczone na remont plebanii – mieszkanie dla

wikariusza.

4. Za tydzień po sumie będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu, adoracja

i zostaną odmówione 4 części różańca w intencji pokoju w Polsce . . .

11 Listopada w Horodle

11 Listopada w Horodle

Msza św. Gregoriańska

Sam wiele razy odprawiałem Mszę św. gregoriańską w przekonaniu, że praktyka ta jest czymś najbardziej oczywistym w świecie. Dopiero kiedy ktoś z moich parafian zapytał mnie, na czym polega szczególny charakter Mszy gregoriańskich, uświadomiłem sobie, że nie umiem na to pytanie odpowiedzieć. Być może odpowiedź na nie będzie pożyteczna dla wielu innych kapłanów, więc z prośbą o wyjaśnienie zwracam się do redakcji „Homo Dei”. Czym jest Msza św. gregoriańska? Na . . .

OGŁOSZENIA 7 listopada 2021r. – 32 niedziela zwykła.

1. W czwartek 11 listopada Narodowe Święto Niepodległości. Msza św.

za Ojczyznę o 9:15. Zapraszam przedstawicieli wszystkich instytucji w naszej

parafii, poczty sztandarowe, Harcerzy i każdego, kto się czuje Polakiem!

Pamiętajmy aby wywiesić flagi.

2. Za tydzień taca na WSD i puszka na „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”

3. Tygodnik „Niedziela” w zakrystii.

4. Dziękuję za ofiary na mieszkanie dla wikariusza:

5. Dzięki uprzejmości Pana Marka Lickindorfa udało się już wyczyścić rynny

na kościele na zimę – Bóg zapłać!

6. . . .

OGŁOSZENIA 31 października 2021r. – 31 niedziela zwykła

1. Sanepid przypomina o zachowaniu obostrzeń sanitarnych!!!

2. W poniedziałek uroczystość Wszystkich Świętych - Msze św. o 7:30, na cmentarzu o 11:30!

Pół godziny przed Mszą św. będziemy czytać wypominki. Po Mszy św. procesja po cmentarzu

do 5 stacji, po procesji będziemy święcić groby. Wieczorem Msza św. o 17:00, po której udamy

się na cmentarz i tam odmówimy różaniec za zmarłych. Po modlitwach będzie także możliwość

poświęcenia grobów.

3. We wtorek Dzień Zaduszny - Msze św. . . .

OGŁOSZENIA 24 października 2021r. – 30 niedziela zwykła.

1. W czwartek św. Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza – patrona spraw

beznadziejnych.

2. Są już kartki wypominkowe na modlitwę za zmarłych. Na kartkach bardzo proszę

o czytelne wypisanie zmarłych, najlepiej ciemnopiszącym długopisem, i imiona kobiet

proszę pisać z literką „ę” np.: kobietę - Stanisławę a mężczyznę – Stanisław.

3. Wypominki z Matcza, Kopyłowa i Lisek zostawiamy w kaplicach! Wypominki będziemy

czytać w niedziele i święta w kościele parafialnym i w kaplicach po Mszach św.

4. . . .

OGŁOSZENIA 17 października 2021r. – 29 niedziela zwykła.

1. W poniedziałek patronalne święto Służby Zdrowia.

2. W piątek 22 października we wspomnienie św. Jana Pawła II będzie sprawowana Msza

św. zbiorowa o różne łaski za Jego wstawiennictwem (KOM).

3. W sobotę diecezjalna pielgrzymka maturzystów do Częstochowy.

4. Są już kartki wypominkowe na modlitwę za zmarłych. Na kartkach bardzo proszę

o czytelne wypisanie zmarłych, najlepiej ciemnopiszącym długopisem, drukowanymi

literami i imiona kobiet proszę pisać z literką „ę” np.: kobietę - Stanisławę a mężczyznę –

Stanisław.

5. Wypominki . . .

OGŁOSZENIA 10 października 2021r. – 28 niedziela zwykła.

1. Dostały parafie już pisma z Sanepidu przypominające o przestrzeganiu zasad

bezpieczeństwa w czasie pandemii. Starajmy się do nich stosować!

2. Dziś Dzień Papieski i puszka na stypendia dla dzieci zdolnych z ubogich rodzin.

3. O 18:00 Msza św. i po niej różaniec. Za uczestnictwo w nabożeństwie można zyskać odpust

zupełny.

4. W czwartek Dzień Edukacji Narodowej – pamiętajmy w modlitwie o naszych nauczycielach,

katechetach i wychowawcach.

5. Jak ktoś nie może rano uczestniczyć we Mszy św. . . .

Niewłaściwe postępowanie z odpadami komunalnymi

Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w związku z powtarzającymi się wnioskami o interwencję dotyczącymi niewłaściwego postępowania z odpadami komunalnymi na cmentarzach zlokalizowanych w województwie lubelskim, tj. spalania, zakopywania odpadów, braku segregacji odpadów, ich niewłaściwego magazynowania (np. w betonowych boksach) oraz ich odbierania przez podmioty nieuprawnione