Ilekroć mnie trwoga ogarnie w Tobie pokładam nadzieję. W Bogu uwielbiam Jego słowo, Bogu ufam, nie bede się lękał: cóż może uczynić mi człowiek?.

Ps 56, 4-5

Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj

św. Paweł z Tarsu

Albowiem poznaje Pan drogę sprawiedliwych, a droga grzesznych zaginie

Ps 1

Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę.

I Kor 6, 12

OGŁOSZENIA 18 kwietnia 2021r. – 3 wielkanocna

1. Pamiętajmy o limitach w kościele: 1 osoba na 20 m2. i środkach

bezpieczeństwa. Idzie do lata, więc można stanąć na zewnątrz świątyni.

2. W czwartek o 19:00 spotkanie z dziećmi z klasy 3 przed 1 komunią św.

3. W piątek uroczystość św. Wojciecha BM głównego patrona Polski.

4. Najbliższa niedziela rozpoczyna tydzień modlitw o powołania kapłańskie.

5. Spotkanie przed bierzmowaniem za tydzień w niedzielę: 12 :15 – 8 a, 12:30

- 8 b.

6. Za tydzień . . .

KUL zaprasza na studia

KUL zaprasza na studia. Wirtualne Dni Otwarte - KULuary Kierunków

„Wspólnota wiedzy – Razem ku mądrości” to hasło towarzyszące tegorocznej kampanii rekrutacyjnej. Pierwszym wydarzeniem w ramach kampanii będą KULuary Kierunków – prezentacja blisko 50 kierunków, jakie można studiować na KUL. Termin 14-16 kwietnia br., online, g. 13. Transmisja live za pośrednictwem kanału Youtube KULstudia oraz mediów społecznościowych. W ofercie studiów KUL proponuje kształcenie na blisko 50 kierunkach. Nowością jest położnictwo . . .

OGŁOSZENIA 11 kwietnia 2021r. – 2 wielkanocna

1. Pamiętajmy o limitach w kościele: 1 osoba na 20 m2. i środkach

bezpieczeństwa. Idzie do lata, więc można stanąć na zewnątrz świątyni.

2. Dziś puszka na Caritas. O 12:30 spotkamy się na cmentarzu, aby modlić się

za naszych bliskich zmarłych Koronką do Bożego Miłosierdzia.

3. Spotkanie z dziećmi z kl 3 i ich rodzicami przed I komunią św. we wtorek

o 19:00.

4. Najbliższa niedziela rozpocznie Tydzień Biblijny. Zachęcam do czytania

Pisma Św.

5. Planujemy odpusty: w . . .

Fotorelacja

Fotorelacja

OGŁOSZENIA 4 kwietnia 2021r. – Zmartwychwstanie Pańskie

1. Jutro Poniedziałek Wielkanocny i oktawa wielkanocna, więc w piątek post

nie obowiązuje! Porządek odprawiania Mszy św. tak, jak w niedzielę – taca

na KUL.

2. Za tydzień Niedziela Miłosierdzia Bożego i puszka na Caritas. Nie będzie

zorganizowanej procesji na cmentarz ale o 12:30 spotkamy się na

cmentarzu, aby modlić się za naszych bliskich zmarłych Koronką do Bożego

Miłosierdzia. Jeszcze będą fotografowane groby do inwentaryzacji, więc

proszę o zabranie kwiatów i zniczy z grobów na ten czas.

3. . . .

Życzenia Księży Biskupów – Wielkanoc 2021

 Chrystus zmartwychwstał – Prawdziwie powstał!

 Umiłowani Diecezjanie i wszyscy Drodzy Goście, przybywający do nas lub łączący się

duchowo,

Prawda o Zmartwychwstaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa jako

fundamentalna prawda naszej wiary nieustannie napełnia nasze serca radością

i nadzieją, że i my  z Chrystusem zmartwychwstaniemy. Do tego zmierza nasze

pielgrzymowanie w czasie pośród wszelkich radości i smutków codziennego życia.

Szczególnym czasem jest okres świętowania Wielkanocy, który teraz przeżywamy,

by przez wspólną modlitwę, zasłuchanie w Boże Słowo oraz obrzędy liturgiczne

głęboko dotykać tajemnic naszego zbawienia.

Pomimo licznych trosk, związanych z nieustającą ciągle epidemią, ale także

rodzących . . .

Święcenie pokarmów

Święcenie pokarmów

Wielki Czwartek

Wielki Czwartek

ŚNIADANIE WIELKANOCNE

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

[Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, t. 2, Katowice 2001, nry 1347-1350]

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:
Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają:
Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.

1 Tes 5, 16-18: Zawsze się radujcie. 
Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.

Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie . . .

Rozważanie na I-szy Piątek miesiąca kwietnia 2021

1. Najświętsza Maryja Panna

Pierwszym świadkiem Miłości Serca Jezusowego jest Najświętsza Panna Maryja. To pod Jej sercem kształtuje się serce Jej Syna Jezusa Chrystusa.

Ta głęboka, duchowa i fizyczna więź Matki i Syna jest fundamentem i podstawą Jej świadectwa. Wszystko, to co powiedzieć możemy, co podziwiamy i adorujemy w Sercu Jezusa, najpierw obecne było w Sercu Maryi, bo jest Matką. Poczęty z Ducha Świętego, pod sercem Maryi Jezus od samego początku . . .