Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę.

I Kor 6, 12

Albowiem poznaje Pan drogę sprawiedliwych, a droga grzesznych zaginie

Ps 1

Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj

św. Paweł z Tarsu

Ilekroć mnie trwoga ogarnie w Tobie pokładam nadzieję. W Bogu uwielbiam Jego słowo, Bogu ufam, nie bede się lękał: cóż może uczynić mi człowiek?.

Ps 56, 4-5

Informacje

Do parafii należą miejscowości: Bereźnica, Cegielnia, Horodło, Hrebenne, Janki Horodelskie, Kopyłów, Kolonia Kobło (5 rodzin), Liski, Łuszków, Matcze, Zosin.. Kościóły filialne: Horodło-Św. Mikołaja, Kopyłów, Liski, Matcze

Główny odpust – św. Jacka: niedziela po 17 VIII

Liczba mieszkańców: 3932 (dane USC z 2007 r.) Liczba wiernych 3489.

Na terenie parafii funkcjonuje Kościół Polsko – katolicki, oraz niewielkie wspólnoty Świadków Jehowy, Zielonoświątkowców i Chrześcijan Ewangelicznych. Nie ma obecnie Greko - katolików, natomiast pojawiają się Ukraińcy wyznania prawosławnego.

Księgi metrykalne:

Chrztów: od r. 1889

Małżeństw: od r. 1889

Zmarłych: od r. 1889

Kronika parafialna: od 1944

Powołania z terenu parafii: ks. Stanisław Żurakowski, ks. prof. Tadeusz Pawluk, ks. Marian Ostapiuk, ks. Antoni Poletij (archidiec. lubelska), ks. Bogdan Słotwiński (salezjanin), ks. Stanisław Gorczyński, ks. Władysław Łukiewicz, ks. Marek Sobiłło, ks. Leszek Boryło, s. Karolina Wiśniewska, ks. Tomasz Szumowski, ks.Tomasz Szady, ks. Adam Patyjewicz ( Archidiecezja Lubelska)

Alumni: Damian Pucek

Nadzwyczajni szafarze: p. Wiesław Szlązak, p. Jan Hajkowski

Księżą pochowani na miejscowym cmentarzu: ks. Dominik Bojankowski, ks. Eugeniusz Sośler, ks. Marek Sobiłło, oraz Dominikanie horodelscy.

Stowarzyszenia, organizacje i ruchy religijne: Bractwo Różańcowe, chór, schola, ministranci, lektorzy, Szkolne Koło Caritas, parafialny zespół charytatywny.

Szkoły istniejące na terenie parafii:parafii: Zespół Szkół - Liceum, Ogólnokształcące i Szkoła Podstawowa w Horodle.