Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę.

I Kor 6, 12

Albowiem poznaje Pan drogę sprawiedliwych, a droga grzesznych zaginie

Ps 1

Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj

św. Paweł z Tarsu

Ilekroć mnie trwoga ogarnie w Tobie pokładam nadzieję. W Bogu uwielbiam Jego słowo, Bogu ufam, nie bede się lękał: cóż może uczynić mi człowiek?.

Ps 56, 4-5

Na temat Horodła napisano

Wawryniuk Andrzej, Gmina Horodło Powiat Hrubieszowski Historia, Geografia, Gospodarka, Polityka

Ks. Krukowski Henryk, Na 600-lecie unii horodelskiej, Lublin 2013

Graboś Przemysław, Manifestacja w Horodle 10 X 1861 roku, Lublin 2011

Zezula Justyna, Parafie Unickie w II poł. XVIII i I poł. XIX w , Lublin 2009 (praca magisterska).

Bogowska Bożena, Dzieje Horodła, Rzeszów 1998 (praca magisterska – mps).

Górak Jan, Miasta i miasteczka Zamojszczyzny. Zamość 1990.

Horn Maurycy, Mieszczanie Powiatu Horodelskiego i ich walka z uciskiem feudalnym w pierwszej połowie XVII w.

Ks. Krukowski Henryk, Parafia i Kościół Neounicki św. Mikołaja w Horodle. W: Biuletyn Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego. Nr 4/93.

Ks. Krukowski Henryk, Horodło Chrześcijańskie. Lublin 1999.

Orzechowski Ferdynand, Katalog zabytków sztuki w Polsce. Powiat Hrubieszowski.

Paździor Marian, Kościół i Klasztor Podominikański w Horodle nad Bugiem. w: Kwartalnik Architektury i Urbanistyki. Tom XXXVIII. Zeszyt 1. Warszawa 1993.

Piotrowicz T, Horodło. Hrubieszów 1928.

Sobiłło Marek, Kapliczki i krzyże przydrożne Parafii Horodło. Praca magisterska pisana na KUL. 2005 r.

Stamirski Henryk, Powiat Horodelski w roku 1472. Hrubieszów 1958.

Tuz Dariusz, Dzieje Parafii Horodło w latach 1905 – 1997. praca magisterska. Wrocław 1997.

(Ponadto szereg artykułów o tematyce horodelskiej w Zamojskiej edycji Niedzieli autorstwa ks. H. Krukowskiego).

Anna Kozar, Dariusz Tuz, Horodło rys historyczny, Horodło 2016.

Halina Bacańska, Jerzy Krotkiewicz, W świat przez naszą szkołę, Lublin 2005.

Zbigniew Janeczko, Liceum Ogólnokształcące Imieniem Unii Horodelskiej, Horodło 2005.

Kazimierz Jan Dejer, Apostołka wiary Prawdy i Wiedzy ( wspomnienie o p. dyr Bojarskiej), Horodło 2016.

Wasyl Słobodian, Cerkwy Chołmskoj Eparchii, Lwiv 2005.