Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę.

I Kor 6, 12

Ilekroć mnie trwoga ogarnie w Tobie pokładam nadzieję. W Bogu uwielbiam Jego słowo, Bogu ufam, nie bede się lękał: cóż może uczynić mi człowiek?.

Ps 56, 4-5

Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj

św. Paweł z Tarsu

Albowiem poznaje Pan drogę sprawiedliwych, a droga grzesznych zaginie

Ps 1

Chór

Organista – dyrygent – Robert Jerzyna

Sopran:

Bernadeta Szlązak,

Zofia Dańczuk,

Janina Szaniawska,

Emilia Patyjewicz.


Alt:

Jadwiga Sadowska,

Elżbieta Marzec,

Elżbieta Najuch,

Jadwiga Mochnaczewska,

Aleksandra Jerzyna.

Tenor:

Mieczysław Steciuk,

Dariusz Tuz,

Andrzej Jeżyna


Bas:

Marian Bielecki,

Marian Patyjewicz,

Robert Jeżyna.