Ilekroć mnie trwoga ogarnie w Tobie pokładam nadzieję. W Bogu uwielbiam Jego słowo, Bogu ufam, nie bede się lękał: cóż może uczynić mi człowiek?.

Ps 56, 4-5

Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj

św. Paweł z Tarsu

Albowiem poznaje Pan drogę sprawiedliwych, a droga grzesznych zaginie

Ps 1

Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę.

I Kor 6, 12

 Zmarł ks. Janusz Krzak

W dniu 10 lipca 2018 roku w szpitalu w Łęcznej zmarł

ks. Janusz Krzak

Kanonik gremialny senior Kapituły Chełmskiej
, Kanonik honorowy Kapituły Lubelskiej
, Kanonik honorowy Kapituły Zamojskiej

Urodzony: 10 lipca 1938 r. w Solcu

Święcenia prezbiteratu: 9 kwietnia 1961 r.

Wikariusz w parafiach:

Popkowice: 26.04.1961 – 19.08.1963
Dzierzkowice: 19.08.1963 – 18.08.1970
Stary Zamość: 18.08.1970 – 28.06.1973
Serniki: 28.06.1973 – 2.05.1977

Proboszcz w parafiach:

Jarczów: 2.05.1977 – 8.04.1987
Siedliszcze: 8.04.1987 – 21.06.2008

Emeryt od 21.06.2008

Msza św. żałobna:

W dniu 12 lipca 2018 r. (czwartek) o godz. 18.00 w kościele parafialnym pw. św. Józefa Opiekuna Rodzin w Łęcznej (Al. Matki Bożej Fatimskiej 1). Po Mszy św. modlitewne czuwanie przy trumnie Zmarłego.

Msza św. pogrzebowa:

W dniu 13 lipca 2018 r. (piątek) o godz. 11.00 w parafii pw. NMP Częstochowskiej w Siedliszczu (wprowadzenie ciała Zmarłego do kościoła parafialnego o godz. 9.00). Po Mszy św. złożenie ciała Zmarłego na miejscowym cmentarzu parafialnym.

Ksiądz Janusz bywał często w parafii Horodło głosząc nauki rekolekcyjne wielkopostne, adwentowe oraz kazania odpustowe. Dobry Jezu a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie.

R.I.P.

 

Admin