Albowiem poznaje Pan drogę sprawiedliwych, a droga grzesznych zaginie

Ps 1

Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę.

I Kor 6, 12

Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj

św. Paweł z Tarsu

Ilekroć mnie trwoga ogarnie w Tobie pokładam nadzieję. W Bogu uwielbiam Jego słowo, Bogu ufam, nie bede się lękał: cóż może uczynić mi człowiek?.

Ps 56, 4-5

Odmawiajcie różaniec

„Odmawiajcie różaniec” to słowa Maryi.

Najbliższa niedziela to dzień, w którym uczcimy Matkę Bożą Różańcową patronkę naszej parafii, dzień odpustu ku Jej czci i okazja do otrzymania wielu łask. Uroczystość ta jest świętem Kół Różańcowych zrzeszonych w „Horodelskim Arcybractwie Różańcowym”. Początek października to także bardzo ważne daty z naszej historii. Dnia 2 października minie 605 lat od zawarcia Unii Horodelskiej. To właśnie w zamku nad Bugiem król Władysław Jagiełło i wielki książę litewski Witold w otoczeniu panów polskich i litewskich bojarów postanowili Polskę i Litwę złączyć w jedno mocarstwo. To zjednoczenie czyli „Unia” zostało oparte na ewangelicznej zasadzie wzajemnej miłości o czym świadczą wszystkie dokumenty wydane przez króla i Wielkiego Księcia, jak również „Akt Panów polskich”, który rozpoczyna się słowami: „ W Imię Pańskie, amen....Nie dostąpi łaski zbawienia, kto nie będzie wspierany tajemnicą miłości, która nie działa opacznie, która promieniuje własną dobrocią, zwaśnionych godzi, pokłóconych łączy, odmienia nienawiści, uśmierza gniewy i daje wszystkim pokarm pokoju.....”.Unia ta przetrwała wiele wieków, bo uszanowano odrębność polityczną Litwy, z jej odrębnym ustrojem, administracją, wojskiem i skarbem. Była to Unia personalna, gwarantem jej trwałości był wybierany przez przedstawicieli obu narodów król, który miał decydujący głos w bardzo ważnych sprawach. Bojarzy litewscy zostali jakby adaptowani przez polskich panów, którzy ich ze sobą zrównali w przywilejach, oraz użyczyli swoich herbów. Takiego zdarzenia nie było nigdy wcześniej ani w przyszłości. Późniejsza Unia Lubelska była tylko uzupełnieniem i wzmocnieniem swej poprzedniczki Unia. Horodelska może być także modelem wzorcowym w naszych czasach.

Będziemy także wspominać w tym roku dnia 10 października 157 rocznicę tzw. „Zjazdu Horodelskiego” wielkiej manifestacji patriotyczno-religijnej w ciemiężonej rozbiorami Polsce, w 448 rocznicę zawarcia Unii Horodelskiej. Zjazd ten był wielkim protestem Polaków ze wszystkich trzech rozbiorów przeciwko przemocy i prześladowaniu polskości. Wydarzenie to zostało upamiętnione przez usypanie kopca i ustawienie krzyża. Dziś modlimy się w int. naszej Ojczyzny dziękując Bogu za opiekę i prosząc, aby w tych trudnych czasach, kiedy jako Polacy i katolicy nie jesteśmy mile widziani w libertyńskim świecie, nie stracić polskości, nie stracić naszej ziemi, naszych fabryk i naszej wiary. W tradycji sięgającej do czasów gdy w Horodle byli Dominikanie po uroczystej Mszy św. zwanej Sumą wyruszała procesja do pięciu ołtarzy usytuowanych na placu przykościelnym, przy których odmawiano poszczególne tajemnice różańca. Rok temu cała Polska została opleciona modlitwą różańcowa – „Różaniec do granic”. Zadbajmy, aby i w tym roku nie zabrakło takiej modlitwy.

Ks. Henryk Krukowski.      

Admin