Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj

św. Paweł z Tarsu

Ilekroć mnie trwoga ogarnie w Tobie pokładam nadzieję. W Bogu uwielbiam Jego słowo, Bogu ufam, nie bede się lękał: cóż może uczynić mi człowiek?.

Ps 56, 4-5

Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę.

I Kor 6, 12

Albowiem poznaje Pan drogę sprawiedliwych, a droga grzesznych zaginie

Ps 1

Chrystus Król

Ewangelia i Rozważanie na uroczystość Chrystusa Króla, Rok B.

+Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Piłat powiedział do Jezusa: «Czy Ty jesteś Królem żydowskim?» 
Jezus odpowiedział: «Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie?»
Piłat odparł: «Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Co uczyniłeś?»
Odpowiedział Jezus: «Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd».
Piłat zatem powiedział do Niego: «A więc jesteś królem?»
Odpowiedział Jezus: «Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu».

Oto słowo Pańskie.

Rozważanie na Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata.

Chrystus Król.

Słowo król kojarzy się nam najczęściej z odległymi czasami, gdyż dziś tylko nieliczne państwa na świecie funkcjonują jako monarchie, ale ich królowie w zasadzie nie mają żadnej realnej władzy. Większość państw demokratycznych organizuje wybory na różnych szczeblach aby wybrać osoby, które będą sprawować władzę. Partie i stronnictwa wystawiają swoich kandydatów, których w głosowaniu wybiera się lub odrzuca. Można tu postawić pytanie czy zawsze wygra najlepszy? Dwa tysiące lat temu odbyły się też swojego rodzaju wybory. Przed władzą świecką, przed poganinem rzymskiego pochodzenia Piłatem postawiono Jezusa i Barabasza. Piłat zapytał Jezusa: „Czy Ty jesteś królem żydowskim? Jezus odpowiedział” Tak, Ja nim jestem”. (Mt 27,11).

Dziwny to był Król i dziwne jego królestwo, bez wojska, policji, bez szlabanów granicznych, królestwo prawie niezauważalne. I dziwił się Piłat słysząc słowa że, „Jego „Królestwo nie jest z tego świata”. (J 18, 36). Postanowił więc Jezusa uratować, urządził wybory czy też referendum, - zagłosujcie!: „Czy zatem chcecie abym wam uwolnił Króla Żydowskiego?..... A oni zdecydowali krzycząc: „Nie tego, lecz Barabasza! A Barabasz był zbrodniarzem”.

Tego rodzaju wybory dokonują się ciągle w naszych sercach, wybieramy Chrystusa, którego uznajemy swoim Panem i Zbawicielem i przyjmujemy model życia, który jest odzwierciedleniem Jego Królestwa : „Oto bowiem Królestwo Boże pośród was jest”. (Łk17, 21). Można też to wszystko odrzucić i podążyć w kierunku zła, szatana i jego królestwa. Ono jest realne i prawdziwe i ma także wielu zwolenników. Jest coraz bardziej widoczne, wciska się do nas każdą nawet najmniejszą szparką. Poznaje się je po owocach, a tym owocem najczęściej jest nienawiść, każde zło, łzy. Nawet na ulicach Warszawy czy innych miast Polski coraz częściej słychać okrzyki: „chcemy Barabasza”! Chcemy zabijania nienarodzonych, chcemy eutanazji, chcemy zgorszenia dzieci i młodzieży, chcemy żyć jak zwierzęta!

Mimo tego, że Królestwo Boże - Chrystusowe nie jest podobne do żadnego królestwa czy państwa które znamy, to jednak czujemy Go, tak jak czuje się miłość matki, chociażby ta była nawet nieobecna, albo daleko od nas. Wchodząc to tego Królestwa stajemy przed Królem w cierniowej koronie, którą nałożyła mu miłość do człowieka.

„Choć zawisł na krzyżu – jest Królem wszechświata.

Choć jest Odkupicielem – został sprzedany.

Choć jest dawcą życia – sam umarł.

Choć osusza łzy drugim – sam płakał.

Choć wysłuchuje modlitw – sam się modlił.

Choć był Królem – płacił podatek

Choć był chlebem życia – pościł.

Dziwny Król, dziwne Królestwo”. (Grodzki – Homilie).

Aby do niego wejść trzeba mieć paszport, wizę i przepustkę, paszportem, wizą i przepustką jest nasza miłość. Jeśli naprawdę chcemy najeżyć do Jego Królestwa to musimy przez miłość i ofiarę ciągle uwalniać się od grzechów, od zła.

W Kanie Galilejskiej Jezus dokonał przemiany wody w wino, uczynił to na prośbę Swej Matki i gospodarzy i od tej pory ta przemiana dokonuje się bez przerwy. Chleb przemienia się w Ciało Jezusa, wino w Jego Krew a w Sakramencie Pojednania przez żal i wyznanie grzechów grzesznik może stać się świętym. Wyobraźmy sobie szary dzień i ponury krajobraz, a w dodatku mgła i szarość. Przygnębiający to widok, ale wszystko się zmieni kiedy zaświeci słońce. Ono ponury zakątek świata ozłoci swoimi promieniami, a to co wydawało się wcześniej smutne i ponure ucieszy nasz wzrok. Taki cud przemiany może się dokonać także w nas jeśli tego naprawdę chcemy, jeśli pozwolimy, aby Ten Król skierował ku nam promień Swojej Miłości, jeśli pozwolimy Mu zakrólować w naszym życiu. Wtedy będą widoczne gołym okiem owoce:

zapanuje w naszym sercu miłość, życzliwość, bezinteresowność.

W nas, w naszych rodzinach i na całym świecie zapanuje pokój bez broni atomowej i ogromnej armii,

zapanuje sprawiedliwość bez kajdan i fałszu, zapanuje wolność bez strachu, nacisków i wykorzystywania słabszych,

zapanuje poszanowanie życia bez zabijania nienarodzonych, bez eutanazji, a także bez zabijania siebie poprzez nadużywanie alkoholu, narkotyków i innego paskudztwa,

zapanuje prawda bez cenzury i manipulacji, wreszcie zapanuje miłość, „która jest cierpliwa i nie unosi się pychą” (1 Kor, 13, 4-5).

„Króluj nam Chryste! Gdy to zaakceptujemy to u kresu naszego ziemskiego pielgrzymowania, na ostatniej stacji powita nas Król wieków, aby nas wprowadzić do królestwa swojej wiecznej miłości. Prosimy w codziennej modlitwie: „Przyjdź Królestwo Twoje!” Czy naprawdę robimy wszystko, by nasz Bóg królował, by kierował naszymi sercami i rękami? Marana Tha – Przyjdź Panie Jezu!

Ps. Jezusowi Chrystusowi Królowi Wszechświata dziękujemy, że mogliśmy przeżyć ten rok spokojnie. Dziękujemy za wszelkie dobro, za spokój w naszej Ojczyźnie, która tak radośnie świętowała stulecie niepodległości, oraz za wszelkie osobiste łaski. Przepraszamy za to, że nie zawsze byliśmy Mu wierni i prosimy o nowe łaski. Króluj nam Chryste!

Admin