Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj

św. Paweł z Tarsu

Albowiem poznaje Pan drogę sprawiedliwych, a droga grzesznych zaginie

Ps 1

Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę.

I Kor 6, 12

Ilekroć mnie trwoga ogarnie w Tobie pokładam nadzieję. W Bogu uwielbiam Jego słowo, Bogu ufam, nie bede się lękał: cóż może uczynić mi człowiek?.

Ps 56, 4-5


Zasada „świeckiego państwa” w wydaniu polskiej lewicy

Tymczasem obecna polska lewica – operując hasłem „państwa świeckiego” – usiłuje uruchomić proces, który spowoduje przesunięcie Polski z większościowej w Europie grupy państw kierującej się zasadą „świeckości neutralnej”, do zdecydowanie mniejszościowej grupy państw realizujących zasadę „świeckości radykalnej”, a nawet dalej, ku dawnemu modelowi sowieckiemu. Stąd m. in. postulaty rezygnacji z finansowania lekcji religii w szkołach oraz opodatkowania dochodów kleru na podobnych zasadach co reszty pracowników.

W 23 krajach Unii Europejskiej religia nauczana jest w szkołach publicznych, natomiast w 5 (Bułgaria, Francja, Holandia, Luksemburg i Słowenia) nauka religii odbywa się na terenie kościelnym lub tylko w szkołach wyznaniowych. Polska, gdzie nauka religii powróciła do szkół po 1989 r., wypełnia europejskie standardy w tym zakresie.

Zupełnie absurdalny jest natomiast postulat „opodatkowania dochodów kleru na podobnych zasadach co reszty pracowników”, gdyż dawno został już on zrealizowany. Każdy polski duchowny, zatrudniony na umowie o pracę, umowie zlecenie czy umowie o dzieło, płaci dokładnie takie same podatki jak każdy obywatel państwa. Natomiast zupełnie czym innym są dobrowolne ofiary wiernych składane przy okazji intencji mszalnych, ślubów czy pogrzebów, które nigdzie w Europie, nawet w państwach o „radykalnej świeckości” nie są opodatkowane. Zrealizowanie postulatów polskiej lewicy w tym zakresie byłoby odejściem od wszelkich norm europejskich i krokiem ku powrotowi modelu sowieckiego.

Marcin Przeciszewski, IDK 1 KWIETNIA 2019

Wielkopostne muzyczne zamyślenia

Tak mnie skrusz

https://www.youtube.com/watch?v=HCd8L05y4Y8
Byłem sam

https://www.youtube.com/watch?v=g5tQP4bSIWs
Admin