Ilekroć mnie trwoga ogarnie w Tobie pokładam nadzieję. W Bogu uwielbiam Jego słowo, Bogu ufam, nie bede się lękał: cóż może uczynić mi człowiek?.

Ps 56, 4-5

Albowiem poznaje Pan drogę sprawiedliwych, a droga grzesznych zaginie

Ps 1

Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj

św. Paweł z Tarsu

Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę.

I Kor 6, 12

Pascha Pańska

Rozważanie na Wielką Sobotę, Rok C.

Pascha Pańska.

Wszystko się wykonało! Ciało Jezusa złożone w grobie. Żydzi świętują szabat. Pobożne niewiasty pragną po szabacie nawiedzić grób Jezusa. Pozornie nic się nie dzieje, ale tylko pozornie, bo Jezus jak wyznajemy: „wstąpił do piekieł”. Liturgia Kościoła katolickiego jakby pomija ten fakt bardziej łącząc go ze zmartwychwstaniem.

W Wielką Sobotę nie ma porannych nabożeństw, bo trwa czuwanie. Poświęca się tylko pokarmy. Dzień ten jest nazwany Wigilią Paschalną, a Wielkanoc Paschą Jezusa. Czym jest Pascha i co to znaczy? Odpowiedź znajdujemy w dzisiejszych czytaniach liturgicznych ze Starego Testamentu mówiące o wyjściu narodu żydowskiego z niewoli egipskiej. Zniewolony naród musiał wykonywać najcięższą, nieraz morderczą pracę, był przecież przeznaczony na śmierć, na zagładę. Bóg miał jednak inne plany. Dzięki Jego interwencji ten naród przechodzi z niewoli do wolności, że śmierci do życia. Przejście z niewoli do wolności i ze śmierci do życia to po hebrajsku Pascha, a więc Pascha to w tym wypadku przejście z gorszego, z beznadziejnego stanu do lepszego, do szczęśliwego zakończenia. Z niewoli do wolności, ze śmierci do życia, z ciemności do światłości. Dla Egipcjan obłok był nocą, a dla Żydów światłem. Ta Pascha żydowska jest zapowiedzią Paschy Jezusa, oraz naszej osobistej.

Pascha Jezusa to także przejście! Przejście od śmierci do życia! W Wielki Piątek Zbawiciel umiera na krzyżu, po ludzku sądząc wszystko się skończyło, nawet przez kilka godzin ciemność okryła ziemię. Ale wszystko szybko się zmieniło. Ciemność musiała ustąpić światłu, a śmierć życiu. Dzisiejsza liturgia jest doskonałą ilustracją tego stanu. Chrystus Światłość Świata w symbolu świecy – paschału rozprasza ciemności. Chrystus przechodzi ze śmierci do życia. On pokonuje skutki ludzkiego grzechu i pozwala nam także przejść z grzechu do wolności dzieci Bożych. Pozwala nam przejść z niewoli szatańskiej do wolności w Bogu, a w dniu ostatecznym także ze śmieci naszego ciała do życia w chwale. Liturgia Wielkiej Soboty sprawowana wieczorem lub w nocy to już liturgia radosna opiewająca Paschę – Zmartwychwstanie. Liczne czytania ilustrują dzieje zbawienia od początku ludzkości, poprzez historię Narodu wybranego aż po Zmartwychwstanie.

W Polsce radość Paschalną najbardziej uroczyście przeżywa się podczas tzw. Rezurekcji (resurectio – zmartwychwstanie) odprawianej o świcie. Jest to nawiązanie do słów Ewangelii mówiącej, że „wczesnym rankiem” pobożne niewiasty udały się do grobu Jezusa i przekonały się, że prawdziwie zmartwychwstał.

Pascha to najbardziej radosne wydarzenie na świecie, bo Chrystus Zmartwychwstał, a z nim my także zmartwychwstaniemy. Pięknie tę prawdę wyrażają słowa pieśni wielkanocnej w Kościołach wschodnich:

„Pascha piękna, Pascha Pańska!

Pascha najczcigodniejsza nam zajaśniała!

Pascha, radośnie obejmijmy jeden drugiego!

O Pascha! Wybawienie z trosk.

Bowiem dzisiaj z grobu,

Jak z pałacu, zajaśniał Chrystus”.

Ks. Henryk Krukowski