Ilekroć mnie trwoga ogarnie w Tobie pokładam nadzieję. W Bogu uwielbiam Jego słowo, Bogu ufam, nie bede się lękał: cóż może uczynić mi człowiek?.

Ps 56, 4-5

Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj

św. Paweł z Tarsu

Albowiem poznaje Pan drogę sprawiedliwych, a droga grzesznych zaginie

Ps 1

Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę.

I Kor 6, 12

Śniadanie Wielkanocne

Po zakończeniu Mszy św. Rezurekcyjnej udajemy się do domu gdzie gromadzimy się z całą rodziną przy stole wielkanocnym.

Ojciec czyta fragment Ewangelii (Łk 24,36-43).

A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: . Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: . Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie uwierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec nich.

Życzenia, w czasie których dzielimy się jajkiem – symbolem życia.

„Ojcze nasz”.............

Modlitwa przed posiłkiem.

Boże, Ty w dniu dzisiejszym pokonałeś śmierć i otworzyłeś nam bramy wieczności przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa: spraw, abyśmy wraz z Nim zasiedli do uczty niebieskiej w Twoim Królestwie. Który żyjesz i Królujesz na wieki wieków. Amen.

Modlitwa na zakończenie posiłku.

Dziękujemy Ci Boże za radość wielkanocną, za miłość, która nas zespala oraz za wszelkie dary, które spożyliśmy dzięki Twojej dobroci. Niech będzie błogosławione imię Twoje przez zmartwychwstałego Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

(Tekst zaczerpnięty z broszurki pt. „Wielki Post” Olsztyn 1993.)

Admin