Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj

św. Paweł z Tarsu

Ilekroć mnie trwoga ogarnie w Tobie pokładam nadzieję. W Bogu uwielbiam Jego słowo, Bogu ufam, nie bede się lękał: cóż może uczynić mi człowiek?.

Ps 56, 4-5

Albowiem poznaje Pan drogę sprawiedliwych, a droga grzesznych zaginie

Ps 1

Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj

św. Paweł z Tarsu

Wierzę w Ducha Świętego

Ewangelia i Rozważanie na Uroczystość Zesłania Ducha Świętego.

+Słowa Ewangelii według świętego Jana.

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Przyszedł Jezus, stanął pośrodku, i rzekł do nich: ”Pokój wam!”. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. 
A Jezus znowu rzeki do nich: ”Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: ”Weźmijcie Ducha Świętego. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”. 

Oto słowo Pańskie.

Rozważanie na Zesłanie Ducha Świętego, Rok C.

Wierzę w Ducha Świętego.

Dziś czcimy Trzecią Osobę Trójcy Przenajświętszej Ducha Świętego, „który działa z Ojcem i Synem od początku aż do wypełnienia zamysłu naszego zbawienia” Jest On równy Ojcu i Synowi, wspólnie z Ojcem i Synem odbiera uwielbienie i chwałę. Ludzkość jednak nie od razu poznała Ducha Świętego, wiedza o istnieniu Syna i Ducha Świętego została przekazana stopniowo, fragmentarycznie i jakby rozciągnięta w czasie. „Stary Testament głosił wyraźnie Ojca, Syna zaś bardzo niejasno” (KKK). Nie znaczy to że nie ma żadnej wzmianki o Jego działaniu, bo już w Księdze Rodzaju napisano: „Ziemia była bezładem i pustkowiem: ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, Duch Boży unosił się nad wodami”. (Rdz. 1 -2). „Nowy (Testament) objawił Syna i pozwolił dostrzec Bóstwo Ducha. Teraz Duch mieszka pośród nas i udziela nam jaśniejszego widzenia samego siebie. Nie było bowiem rzeczą roztropną głosić otwarcie Syna, gdy nie uznawano jeszcze Bóstwa Ojca, i dodawać Ducha Świętego jako nowy ciężar, jeśli można użyć nieco śmiałego wyrażenia, kiedy jeszcze Bóstwo Syna nie było uznane”. (KKK).

Dopiero Ten, który z Nieba przyszedł na ziemię Syn Boży Jezus Chrystus ujawnił nam całą prawdę o Duchu Świętym. Wielokrotnie i przy różnych okazjach zapowiadał Jego przyjście. Ewangelista św. Jan na ten temat podaje zwięzłe informacje miedzy innymi: „Orędownik zaś Duch Święty, którego Ojciec pośle w Moim imieniu, On nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem”. (J 14, 26). Po zmartwychwstaniu, gdy ukazał się swoim uczniom powiedział: „Pokój wam! Jak Ojciec mnie posłał, tak i Ja was posyłam. Gdy to oznajmił, tchnął na nich i powiedział: Weźcie Ducha Świętego! Komu grzechy odpuścicie, są mu odpuszczone, a komu zatrzymacie, są mu zatrzymane”. (J 20, 21-23).

Obietnica zesłania Ducha Świętego spełniła się w pięćdziesiąt dni po zmartwychwstaniu i spowodowała radykalną zmianę sytuacji. Można sobie wyobrazić sytuację Apostołów po wniebowstąpieniu Jezusa, z pewnością czuli się przygnębieni, przerażeni, bezsilni. Wprawdzie Jezus kazał im nauczać, odpuszczać grzechy, budować Królestwo Boże na świecie, ale jak? Oni przecież byli prostymi, bojaźliwymi ludźmi i nie wiedzieli co z sobą zrobić. Czuli się Kościołem założonym przez Jezusa, ale wiedzieli, że brakuje mu Mocy, dlatego ukradkiem zbierali się w Wieczerniku na modlitwę i rozprawianiu co do dalszej działalności aż do momentu gdy: ...„nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle powstał z nieba szum, jakby wiejącego silnego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzielały i na każdym z nich spoczął jeden. Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym”.... ( Dz 2, 1-4). Ich życie otrzymało zupełnie nowe ukierunkowanie, nowy silny impuls. Ich słowa otrzymały nową bo Bożą moc i teraz tych dwunastu niewykształconych i bojaźliwych ludzi rozejdzie się po całym świecie, aby go ubogacić Bogiem oraz słowem i Krwią Jezusa ukrzyżowanego.

„Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym” (Dz 2,4), i w tym momencie tak naprawdę narodził się Kościół, który jest mistycznym – tajemniczym - cudownym Ciałem Jezusa, ożywiony mocą Ducha Świętego. Od tej pory poprzez ten Kościół mocą Ducha Świętego będzie Jezus działał w świecie aż do końca dziejów. Poprzez Chrzest przyjmie do siebie nowe pokolenia, poprzez sakrament Bierzmowania umocni słabą ludzką naturę , a także przebaczy grzechy w sakramencie Pojednania, połączy węzłem małżeństwa dwoje ludzi, tych „którzy ustają w drodze” wzmocni i nakarmi swoim Ciąłem we Mszy św. itd.

Ciało ludzkie funkcjonuje poprawnie gdy wszystkie jego komórki są zdrowe i ze sobą zespolone. Łączy je krwioobieg, nerwy, i inne funkcje życiowe. Jeśli się uszkodzi jakiś nerw albo żyłę to wtedy określona część ciała może obumrzeć. Podobnie jest w Kościele, grzech jest największym zagrożeniem i może osłabić więź z Jezusem i Jego mistycznym Ciąłem, może także tę wieź całkowicie zerwać, a wtedy ta cząstka Ciała staje się martwa. Aby uniknąć takiej sytuacji trzeba cały czas słuchać Ducha Świętego, który przemawia do Kościoła i do każdego w kościele. Trzeba tylko odpowiednio nastroić odbiornik swojej duszy, czyli słuchać w ciszy i we wspólnocie modlitwy i miłości.

W Polsce na uroczystość Zesłania Ducha Świętego przyozdabia się domy zielenią, najczęściej są to gałązki brzozowe, lub cale młode brzózki, a także przynosi się do domu 13 łodyg tataraku (lepiechu). Trzynaście na cześć Maryi i Apostołów zgromadzonych w Wieczerniku podczas Pięćdziesiątnicy. Wiemy z relacji Dziejów Apostolskich że nad ich głowami zauważono „języki jakby z ognia”, łodyga tataraku mająca na końcu czerwono – fioletowe zabarwienie przypomina takie „języki” i na tę pamiątkę układa się je na podłodze lub wkłada do flakonu. Dodajmy, że tatarak jest rośliną leczniczą stosowaną w niestrawności, działa też wzmacniająco i pomaga w zapaleniu górnych dróg oddechowych. Natomiast nasza polska brzoza jest także rośliną leczniczą, jej liście i drobne gałązki mają działanie przeciwreumatyczne, napotne a nawet przeciwnowotworowe. Działanie Ducha Świętego, gorliwa modlitwa i właściwości tej „Bożej apteki” i na pewno przyniesie dobroczynny owoc. Trzeba tylko otworzyć swoje serca, dostroić je do „fal” Ducha Świętego i zaufać.

Ks. Henryk Krukowski.

Przybądź, Duchu Święty,

Spuść z niebiosów wzięty

Światła Twego strumień.

Przyjdź, Ojcze ubogich,

Dawco darów mnogich,

Przyjdź Światłości sumień!

O najmilszy z Gości,

Słodka serc radości,

Słodkie orzeźwienie.

W pracy Tyś ochłodą,

W skwarze żywą wodą,

W płaczu utulenie.

Światłości najświętsza!

Serc wierzących wnętrza

Poddaj swej potędze!

Bez Twojego tchnienia

Cóż jest wśród stworzenia?

Jeno cierń i nędze!

Obmyj, co nieświęte,

Oschłym wlej zachętę,

Ulecz serca ranę!

Nagnij, co jest harde,

Rozgrzej serca twarde,

Prowadź zabłąkane.

Daj Twoim wierzącym,

W Tobie ufającym,

Siedmiorakie dary!

Daj zasługę męstwa,

Daj wieniec zwycięstwa,

Daj szczęście bez miary!

 

Litania do Ducha Świętego

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Duchu Święty, Trzecia Osobo Trójcy Przenajświętszej,
Duchu Święty, który od Ojca i Syna pochodzisz,
Duchu Święty, który na początku stworzenia świata unosiłeś się nad wodami,
Duchu Święty, który w postaci gołębicy pojawiłeś się nad Chrystusem w wodach Jordanu,
Duchu Święty, który zstąpiłeś na apostołów w postaci języków ognistych,
Duchu Święty, który żarem gorliwości przepełniałeś serca uczniów Pańskich,
Duchu Święty, który odrodziłeś nas w wodzie chrztu świętego,
Duchu Święty, który nas umocniłeś w sakramencie bierzmowania,
Duchu Święty, przez którego Bóg czyni nas dziećmi swoimi,
Duchu Święty, który wlewasz miłość Boską do serc naszych,
Duchu Święty, który nas uczysz prawdziwej pobożności,
Duchu Święty, źródło radości,
Duchu Święty, strażniku sumień naszych,
Duchu Święty, obecny w nas przez łaskę swoją,
Duchu Święty, dawco mądrości i rozumu,
Duchu Święty, dawco rady i męstwa,
Duchu Święty, dawco umiejętności i pobożności,
Duchu Święty, dawco bojaźni Bożej,
Duchu Święty, dawco wiary, nadziei i miłości,
Duchu Święty, natchnienie skruchy i żalu wybranych,
Bądź nam miłościw, przepuść nam, Duchu Święty.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Duchu Święty.
Bądź nam miłościw, wybaw nas, Duchu Święty.
Od zuchwałej ufności w miłosierdzie Boże,
Od zwątpienia w zbawcze działanie łaski,
Od buntu przeciwko prawdzie chrześcijańskiej,
Od braku serca wobec bliźnich naszych,
Od zatwardziałości w grzechach,
Od zaniedbania pokuty,
Od wszelkich złych i nieczystych spraw i myśli,
Od nagłej i niespodziewanej śmierci,
Od potępienia wiekuistego,
My grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Duchu Święty.
Abyś Kościół Twój święty rządzić i zachować raczył,
Abyś nas w wierze katolickiej utwierdzić raczył,
Abyś nam wytrwałości i męstwa udzielić raczył,
Abyś umysły nasze pragnieniem posiadania nieba natchnąć ra­czył,
Abyś nas oczyścić i godne w nas mieszkanie dla siebie przygotować raczył,
Abyś nas w cierpieniach pocieszyć raczył,
Abyś nas w łasce Twojej utwierdzić i zachować raczył,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.

W: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

 Módlmy się: Duchu Święty, który zgromadziłeś wszystkie narody w jedności wiary, przybądź i napełnij serca Twoich sług łaską swoją, zapal w nas ogień Twojej miłości i chroń od wszelkiego złego. Amen.

Modlitwy świętych

Modlitwa św. Augustyna

Duchu Święty, Boże, tchnij we mnie swoim tchnieniem, abym myślał o tym, co jest święte. Prowadź mnie, Duchu Święty, abym czynił to, co jest święte. Przyciągaj mnie do siebie, Duchu Święty, abym kochał to, co jest święte. Umacniaj mnie, Duchu Święty, abym strzegł tego, co jest święte. Strzeż mnie, Duchu Święty, abym nigdy nie utracił tego, co jest święte. Amen.

Modlitwa św. Katarzyny ze Sieny

O Duchu Święty, przyjdź do mego serca. O Boże żywy, mocą swoją świętą pociągnij me serce ku sobie. Racz mi udzielić daru roztropnej miłości razem ze świętą bojaźnią. Zachowaj mnie od wszelkiej złej myśli. Niech miłość Twoja będzie mi żarem i światłem, ażeby każdy ciężar stał mi się lekkim ciężarem. Święty mój Ojcze i słodki mój Panie! Wspomóż mnie w każdej Twej służbie. Daj mi miłość Twoją. Amen.

Modlitwa bł. Jana XXIII

Duchu Święty, Pocieszycielu, racz udoskonalić w nas dzieło rozpoczęte przez Jezusa. Spraw, aby modlitwa, którą zanosimy w imieniu całego świata, była mocna i stała. Przyspiesz nam czas głębokiego życia wewnętrznego. Rozpal w nas zapał apostolski, który by dosięgnął wszystkich ludzi i wszystkie narody, gdyż wszystkie są odkupione Krwią Chrystusa i wszystkie stanowią Jego dziedzictwo. Skrusz w nas wrodzoną pychę i podnieś nas na wyżyny pokory, prawdziwej bojaźni i wielkodusznej odwagi.

Niech żadne więzy ziemskie nie przeszkadzają nam w wypełnianiu naszego powołania. Niech dla samolubnej korzyści i przez niedbalstwo nasze nie będą deptane prawa sprawiedliwości. Niech żadne wyrachowania nie sprowadzą szerokiego zasięgu miłości do ciasnych, małych egoizmów. Niech wszystko w nas będzie czyste i wielkie: poszukiwanie i umiłowanie prawdy, gotowość do ofiar, gotowość na krzyż i na śmierć. Niech wszystko będzie zgodne z ostatnią modlitwą Syna do Ojca i z tym zdrojem Twojej, o Duchu Święty, miłości, która z woli Ojca i Syna spłynęła na Kościół, na jego instytucje, na poszczególne dusze i narody świata całego. Amen.

Admin