Ilekroć mnie trwoga ogarnie w Tobie pokładam nadzieję. W Bogu uwielbiam Jego słowo, Bogu ufam, nie bede się lękał: cóż może uczynić mi człowiek?.

Ps 56, 4-5

Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj

św. Paweł z Tarsu

Albowiem poznaje Pan drogę sprawiedliwych, a droga grzesznych zaginie

Ps 1

Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę.

I Kor 6, 12

Ojciec Leon Knabit 

Ojciec Leon Knabit: 

Podrzucono mi właśnie wycinek z jakiejś gazety wprawdzie z roku 2013, ale pod ciekawym tytułem „Seks w służbie rewolucji”. Chcę podzielić się z Czytelnikami fragmentami tego tekstu.

Red. Maciej Mazurek /w Dziennik Polski/pisze: „W 1911 r. Trocki pisze do Lenina: Bez wątpienia seksualny ucisk jest głównym środkiem zniewolenia człowieka i tak długo jak ten ucisk będzie trwał, nie może być mowy o prawdziwej wolności. Rodzina jako burżuazyjna instytucja całkowicie przeżyła się. Trzeba szczególnie intensywnie opowiadać o tym robotnikom. Lenin odpowiada: I nie tylko rodzina. Wszystkie zakazy odnoszące się do seksu powinny być zniesione… Nawet zakaz miłości tej samej płci musi być usunięty.


W grudniu 1917 roku Lenin uchwalił dekret O zniesieniu małżeństwa. W grudniu 1918 r. w rocznicę uchwalenia dekretu… odbył się w Moskwie marsz lesbijek. Na wiadomość o tym marszu Lenin zareagował entuzjastycznie: Tak trzymać, towarzysze, tak trzymać. Niesiono transparenty „Precz ze wstydem”. To hasło pojawiło się już w czerwcu 1918 r., kiedy kilkuset przedstawicieli obu płci przeszło przez centrum Piotrogrodu nago z transparentami…

Rząd bolszewików wydał dyrektywy o wprowadzeniu w szkołach tzw. Sexproswietu. Wprowadzenie go w życie napotykało przeszkody… ówczesne rosyjskie mohery i brak wykwalifikowanych seksuologów wykładowców.

Przybyło więc z Zachodu około 300 „specjalistów od seksu”… Aborcja była pochwalana, bo uwalniała kobietę”.

źródło: fronda.pl