Albowiem poznaje Pan drogę sprawiedliwych, a droga grzesznych zaginie

Ps 1

Ilekroć mnie trwoga ogarnie w Tobie pokładam nadzieję. W Bogu uwielbiam Jego słowo, Bogu ufam, nie bede się lękał: cóż może uczynić mi człowiek?.

Ps 56, 4-5

Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę.

I Kor 6, 12

Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj

św. Paweł z Tarsu

Ogłoszenia 29 grudnia

We wtorek zakończenie roku kalendarzowego, msza św. i wystawienie najświętszego sakramentu o 17:00.

W środę Nowy Rok, msze św. o 9:15 i 11:30. W kaplicach jak w niedzielę.

W tym tygodniu wypada też I czwartek, piątek, sobota i niedziela miesiąca. Intencja dla KR: Aby chrześcijanie ci, którzy wyznają inne religie i ludzie dobrej woli szerzyli pokój i sprawiedliwość na świecie.

Wizyta duszpasterska:

Poniedziałek 9:30, 2 domy za Porajem w stronę Kopyłowa, później Spółdzielnia

i Kopyłów od Poraja

9:30 Kopyłów od drogi na Szpikołosy (P. Misiukiewicza) przez wioskę do spotkania

Wtorek 9:30 Kol. Kobło, Wykidanka i później Poraj od Kopyłowa

9:30 Poraj i kolonie (Marcinówka) od Horodła do spotkania

czwartek 9:30 Bereżnica od Matcza

9:30 Bereżnica od Horodła

Piątek 9:30 Cegielnia od P. Jańczuków

9:30 Janki Górne, od P. Szczerbickich w stronę Horodła, Wieniawka,

i Janki Dolne w stronę Łuszkowa

Sobota 9:30 Matcze od Dubienki od Leśniczówki i boczne uliczki

9:30 Matcze od Bereżnicy i boczne uliczki do spotkania

Proszę na czas wizyty duszpasterskiej uwiązać lub zamknąć psy i koty. Prosimy o przyjazd po nas księży nie wcześniej jak 15 minut przed wyruszeniem z kolędą (9:15) i podwożenie na wyznaczonej tarsie.

Dziękuję za ofiary na potrzeby parafii:

Dziękuję za sprzątnie kościoła mieszkańcom Komory i zapraszam w sobotę na 8:30 mieszkańców Poraja przy szosie.

Dziękuję P. Agnieszce Jaros za wymianę obrusów na świąteczne i P. Elżbiecie Bieleckiej za stroik przed ołtarz.

Pomódlmy się za zmarłych z naszych rodzin, ostatnio pożegnaliśmy nauczycielkę Irminę Jonak. Wieczny odpoczynek….