Ilekroć mnie trwoga ogarnie w Tobie pokładam nadzieję. W Bogu uwielbiam Jego słowo, Bogu ufam, nie bede się lękał: cóż może uczynić mi człowiek?.

Ps 56, 4-5

Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę.

I Kor 6, 12

Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj

św. Paweł z Tarsu

Albowiem poznaje Pan drogę sprawiedliwych, a droga grzesznych zaginie

Ps 1

Ogłoszenia

Jutro Uroczystość Trzech Króli – porządek mszy św. jak w niedzielę i orszak 3 Króli wyruszy z GOKu, Zbiórka przy GOKu 10:45, jasełka w wykonaniu Grupy Teatralnej, poświęcenie kredy i kadzidła - taca na misje!

Za tydzień niedziela Chrztu Pańskiego

Wizyta duszpasterska:

Wtorek 9:30 Hrebenne Stare od p. Sokołowskiego tylko do głównej szosy na Strzyżów

15:00 Zawale, Podgórze i ul. Pietnicka

Środa 9:30 Marta od wąwozów i Podhaje od szosy głównej na Strzyżów i Kolonia

w stronę P. Zienkiewiczów

15:00 Rynek, ul. Hrubieszowska od P. Gołębiów i na końcu blok za „Sławą”

czwartek 9:30 Zosin od Kapliczki do końca wsi

15:00 Wały Jagiellońskie od Horodła

Piątek 9:30 Zosin od Strzyżowa prawą stroną do przejścia i powrót lewą stroną (linia ciągła)

15:00 Dom na boisku, Blok Nauczycielski i Ośrodek Zdrowia

Sobota 9:30 Ul. Średnia od Rynku i uliczka Burtynówki

9:30 Rusałka, blok za Rusałką i ul. Średnia od Bereżnicy do spotkania

Proszę na czas wizyty duszpasterskiej uwiązać lub zamknąć psy! Prosimy o przyjazd po księży nie wcześniej jak 15 minut przed wyruszeniem z kolędą i podwożenie na wyznaczonej tarsie!

Dziękuję za ofiary na potrzeby parafii.

Dziękuję za sprzątnie kościoła mieszkańcom Poraja przy szosie i zapraszam w sobotę na 8:30 mieszkańców Kolonie Poraja i Kobło Kolonie.

Pomódlmy się za zmarłych z naszych rodzin, ostatnio pożegnaliśmy Monikę Błaszczyńską, Stanisław Olucha, Jadwigę Sakowską. Wieczny odpoczynek….