Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę.

I Kor 6, 12

Albowiem poznaje Pan drogę sprawiedliwych, a droga grzesznych zaginie

Ps 1

Ilekroć mnie trwoga ogarnie w Tobie pokładam nadzieję. W Bogu uwielbiam Jego słowo, Bogu ufam, nie bede się lękał: cóż może uczynić mi człowiek?.

Ps 56, 4-5

Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj

św. Paweł z Tarsu

Ogłoszenia

1.

Dziś kończy się okres Narodzenia Pańskiego ale do 2 lutego pozostaje wystrój kościoła.

2.

Za tydzień rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

3.

Nie było zgłoszeń kandydatów i zastrzeżeń odnośnie Rady Parafialnej, więc nie było potrzeby przeprowadzać wyborów. Osoby, które były wybrane i ustanowione nadal pełnią funkcję radnych. I spotkanie Rady Parafialnej za tydzień po sumie!

4.

Wizyta duszpasterska:

Poniedziałek

9:30 Hrebenne od strony Strzyżowa (najpierw boczna) i później od przystanku

9:30 Hrebenne od Horodła od r. Hajkowskich

Wtorek

9:30 Komora od Zosina, ul. Nadburzańska od p. Kryszczuka w stronę świetlicy

9:30 Łuszków od. R. Stawickich w stronę Horodła

Środa

9:30 ul. Piłsudskiego od r. Pucków

9:30 ul. Piłsudskiego od kościółka do spotkania

czwartek

15:00 ul. Jurydyka od gminy i ulice Królów

15:00 3 domy Burtynówki i blok Straży Granicznej

Proszę na czas wizyty duszpasterskiej uwiązać lub zamknąć psy!

Prosimy o przyjazd po księży nie wcześniej jak 15 minut przed wyruszeniem z kolędą i podwożenie na wyznaczonej tarsie! Gdyby ktoś podczas wizyty był nieobecny a chciałby żeby pobłogosławić jego dom, to prosimy o uzgodnienie z księdzem.

5.

Dziękuję za ofiary na potrzeby parafii.

6.

Za tydzień zrobilibyśmy tacę inwestycyjną.

7.

W Strzyżowie wystąpią „Bratanki” za tydzień o 18:00 – szczegóły na plakacie

8.

Dziękuję za sprzątnie kościoła mieszkańcom Kolonii Poraja i Kolonii Kobło i zapraszam w sobotę na 9:00 mieszkańców Zosina od przejścia do p. Żabińskich.

9.

Pomódlmy się za zmarłych z naszych rodzin, wieczny odpoczynek….