Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj

św. Paweł z Tarsu

Ilekroć mnie trwoga ogarnie w Tobie pokładam nadzieję. W Bogu uwielbiam Jego słowo, Bogu ufam, nie bede się lękał: cóż może uczynić mi człowiek?.

Ps 56, 4-5

Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę.

I Kor 6, 12

Albowiem poznaje Pan drogę sprawiedliwych, a droga grzesznych zaginie

Ps 1

Ogłoszenia

1.

Mimo pandemii intencje mszy świętych będą odprawiane tak, jak zostały przyjęte, chyba, że coś się wydarzy, czego nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Apelujemy aby w tych mszach uczestniczyła tylko rodzina.

2.

W przypadku jakiegokolwiek pogrzebu przestrzegamy zarządzeń sanepidu, aby w kościele znajdowało się do 50 osób! W takich okolicznościach w pogrzebie zalecamy, aby uczestniczyła tylko najbliższa rodzina. A jeśli ktoś uważa, że powinien włączyć się w uroczystości pogrzebowe, to może zamówić Mszę świętą, jako ostatnią posługę wobec zmarłej osoby. Będzie to cenny dar duchowy!

3.

Rekolekcje wielkopostne odwołujemy!

4.

Dziś puszka na KRZ

5. Ka

żdego piątku zapraszamy na Drogę Krzyżową o 16.30 a w niedzielę Gorzkie Żale po mszy o 9.15.

6.

W środę uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Jest to Dzień Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Msza św. w kościele parafialnym o 7:30 i 17:00. W kaplicach Kopyłowie o 8:30, Liski o 9:45 i w Matczu o 15:00.

7.

Baranki i paschaliki po 5 zł z przeznaczeniem na pomoc ubogim przez Caritas!

8.

Zapowiedzi przedślubne:

Łukasz Miazga z Czerniczyna i Patrycja Barczuk z Matcza

Tomasz Gularowski z Kopyłowa i Paulina Dziadak z Wyszkowa

9.

Tygodnik „Niedziela”, w zachrystii.

10.

Dziękuję za ofiary na potrzeby parafii.

11.

Dziękuję za sprzątnie kościoła mieszkańcom Horodła ul. Piłsudskiego od Poraja do Ośrodka Zdrowia i zapraszam w sobotę na 8:30 mieszkańców Horodła ul. Piłsudskieg