Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj

św. Paweł z Tarsu

Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę.

I Kor 6, 12

Albowiem poznaje Pan drogę sprawiedliwych, a droga grzesznych zaginie

Ps 1

Ilekroć mnie trwoga ogarnie w Tobie pokładam nadzieję. W Bogu uwielbiam Jego słowo, Bogu ufam, nie bede się lękał: cóż może uczynić mi człowiek?.

Ps 56, 4-5

Śniadanie Wielkanocne

Uwaga! W tym roku nie można święcić pokarmów w kościołach i w terenie, dlatego należy skorzystać z poświęcenia w naszych domach według zaleconych przez Episkopat modlitw błogosławieństwa.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

[Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, t. 2, Katowice 2001, nry 1347-1350]

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:
Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają:
Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.

1 Tes 5, 16-18: Zawsze się radujcie. 
Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.

Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.

Albo:

Mt 6, 31 ab.32b-33: Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść?
Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy  jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:

Módlmy się.
Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

*   *   *

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:
Uczniowie poznali Pana. Alleluja

Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.

Módlmy się.
Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków. 

Wszyscy: Amen.

Albo wariant II

Po zakończeniu Mszy św. Rezurekcyjnej udajemy się do domu gdzie gromadzimy się z całą rodziną przy stole wielkanocnym.

Ojciec czyta fragment Ewangelii (Łk 24,36-43).

A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: . Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: . Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie uwierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec nich.

Życzenia, w czasie których dzielimy się jajkiem – symbolem życia.

„Ojcze nasz”.............

Modlitwa przed posiłkiem.

Boże, Ty w dniu dzisiejszym pokonałeś śmierć i otworzyłeś nam bramy wieczności przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa: spraw, abyśmy wraz z Nim zasiedli do uczty niebieskiej w Twoim Królestwie. Który żyjesz i Królujesz na wieki wieków. Amen.

Modlitwa na zakończenie posiłku.

Dziękujemy Ci Boże za radość wielkanocną, za miłość, która nas zespala oraz za wszelkie dary, które spożyliśmy dzięki Twojej dobroci. Niech będzie błogosławione imię Twoje przez zmartwychwstałego Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

(Tekst zaczerpnięty z broszurki pt. „Wielki Post” Olsztyn 1993.)