Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj

św. Paweł z Tarsu

Ilekroć mnie trwoga ogarnie w Tobie pokładam nadzieję. W Bogu uwielbiam Jego słowo, Bogu ufam, nie bede się lękał: cóż może uczynić mi człowiek?.

Ps 56, 4-5

Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę.

I Kor 6, 12

Albowiem poznaje Pan drogę sprawiedliwych, a droga grzesznych zaginie

Ps 1

OGŁOSZENIA 10 maja 2020r

1. Intencje były i będą odprawiane tak, jak zostały przyjęte!

2. Staramy się przestrzegać wytycznych dotyczących ilości osób w kościele!

3. W środę wspomnienie MB Fatimskiej, w czwartek św. Macieja Apostoła

i sobotę św. Andrzeja Boboli – patrona Polski.

4. POŚWIĘCENIE PÓL: w niedzielę Kopyłów o 11:00, więc będzie zamiana

godziny odprawiania z Matczem, Matcze o 8:30!!! I o 16:00: 1 ks. Łuszków i

Komora, 2 ksiądz Bereżnica. Proszę o kontakt do piątku i jeśli dojdzie do

poświęcenia to: 1. Prosimy o przyjazd po księdza, 2. Nie będzie procesji, tylko

modlitwa przy krzyżach/figurach. Suma w kościele parafialnym w intencji

mieszkańców tych miejscowości.

5. Zapowiedzi 2: Łukasz Sajdłowski z Horodła i Justyna Garncarz ze Strzyżowa,

zapowiedź 1: Bartłomiej Niedźwiedź z Horodła i Monika Smoła z Gdeszyna

6. Tygodnik „Niedziela” w zachrystii.

7. Dziękuję za ofiary:

8. Dziękuje wszystkim życzliwym osobom za pomoc w utrzymaniu porządku

na terenie parafialnym - Bóg zapłać!

9. Dziękuję za sprzątanie kościoła mieszkańcom Horodła ul. ul. Jurydyki cz. II.

Za tydzień zapraszam do sprzątania mieszkańców ul. Hrubieszowskiej na 8:30.

10. Pomódlmy się za zmarłych z naszych rodzin, polećmy też Miłosierdziu

Bożemu zmarłych z przyczyn koronawirusa - wieczny odpoczynek….