Albowiem poznaje Pan drogę sprawiedliwych, a droga grzesznych zaginie

Ps 1

Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę.

I Kor 6, 12

Ilekroć mnie trwoga ogarnie w Tobie pokładam nadzieję. W Bogu uwielbiam Jego słowo, Bogu ufam, nie bede się lękał: cóż może uczynić mi człowiek?.

Ps 56, 4-5

Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj

św. Paweł z Tarsu

OGŁOSZENIA 17 maja 2020r.

1. Staramy się przestrzegać nowych wytycznych dotyczących ilości osób w

kościele – 1 osoba na 10 m2 – więc w naszym kościele może uczestniczyć we

Mszy św. 22 osoby!

2. W poniedziałek wypada 100 rocznica urodzin św. Jana Pawła II. O 18:00 Msza

św. dziękczynna za dar życia tego człowieka dla naszej Ojczyzny i świata.

3. POŚWIĘCENIE PÓL: w niedzielę Liski o 9:45 i o 16:00: 1 ksiądz Poraj, 2 ksiądz

Horodło. Prosimy o przyjazd po księdza i nie będzie procesji, tylko modlitwa

przy krzyżach/figurach. Suma w kościele parafialnym w intencji mieszkańców

tych miejscowości.

4. Zapowiedzi 2: Bartłomiej Niedźwiedź z Horodła i Monika Smoła z Gdeszyna,

zapowiedź 1: Bogusław Osyp z Rzeszowa i Magdalena Boniewska z Horodła

5. Od poniedziałku ruszają już busy na trasie Hrubieszów - Horodło przez Matcze,

Kopyłów, Zosin, Łuszków i inne miejscowości.

6. Tygodnik „Niedziela” w zachrystii.

7. Dziękuję za ofiary na potrzeby parafii.

8. Dziękuję za sprzątanie kościoła mieszkańcom Horodła ul. Hrubieszowskiej.

Za tydzień zapraszam do sprzątania mieszkańców Hrebennego od Horodła do

szkoły na 8:30.

9. Dziękuję Pani Wiolecie Wiater za ofiarowanie kwiatów i innym osobom za

życzliwość i pracę na rzecz parafii i na chwałę Bożą!

10. Pomódlmy się za zmarłych z naszych rodzin – Małgorzata Zając, polećmy też

Miłosierdziu Bożemu zmarłych z przyczyn koronawirusa - wieczny

odpoczynek….