Ilekroć mnie trwoga ogarnie w Tobie pokładam nadzieję. W Bogu uwielbiam Jego słowo, Bogu ufam, nie bede się lękał: cóż może uczynić mi człowiek?.

Ps 56, 4-5

Albowiem poznaje Pan drogę sprawiedliwych, a droga grzesznych zaginie

Ps 1

Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę.

I Kor 6, 12

Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj

św. Paweł z Tarsu

OGŁOSZENIA 26 lipca 2020r. 17 niedziela zwykła

Za chwilę poświecenie pojazdów i wszystkich podróżujących po każdej mszy św. Ofiary złożone przy tej okazji są przeznaczone na środki transportu dla polskich misjonarzy.

WAŻNE!!!. W Kopyłowie w sobotę o 19:30. W niedzielę w dużym kościele o 7:30, w Liskach o 9:00, w Matczu o 10:15 i suma w dużym kościele o 12:00.

W tym tygodniu wypada I sobota i niedziela miesiąca.

INTENCJA dla KR: Módlmy się za wszystkie osoby, które pracują i żyją dzięki morzu, w tym marynarzy, rybaków i ich rodziny. PARAFIALNA: o szczęśliwie zbiory.

W sobotę rozpoczyna się miesiąc sierpień, miesiąc trzeźwości – zachęcam do abstynencji.

6 sierpnia przypada Święto Przemienienia Pańskiego. Na mszy św. o 18:00 będzie intencja zbiorowa z prośbą o przemienienie sytuacji życiowych. Przed ołtarzem będzie koszyk i tam można wrzucać intencje.

Przygotowujemy się powoli do odpustu ku czci św. Jacka, przeżywać go będziemy 23 sierpnia. W sobotę – 22 sierpnia - przed odpustem zgromadzimy się na cmentarzu aby modlić się za bliskich zmarłych. Kartki wspominkowe będą od przyszłej niedzieli.

Jak będziemy porządkować groby swoich bliskich proszę - w miarę możliwości - śmieci zabierać do śmietników przydomowych i segregujmy te śmieci, które zostawimy na cmentarzu!!!

Tygodnik „Niedziela” w zachrystii.

Dziękuję za ofiary na potrzeby parafii.

Dziękuję Panom: Jerzemu Dańczukowi, Marianowi Bieleckiemu, Grzegorzowi Jeżynie i Zbyszkowi Janeczko za pomoc przy koszeniu trawy.

Dziękuję za sprzątanie kościoła mieszkańcom Łuszkowa ul. Nadbużańska i ul. Zagórna. Za tydzień zapraszam do sprzątania mieszkańców reszty Łuszkowa na 8:30.

Pomódlmy się za zmarłych z naszych rodzin – Grzegorz Ganc, Stanisława Najczuk, Krystian Janik, polećmy też Miłosierdziu Bożemu zmarłych z przyczyny koronawirusa - wieczny odpoczynek….