Albowiem poznaje Pan drogę sprawiedliwych, a droga grzesznych zaginie

Ps 1

Ilekroć mnie trwoga ogarnie w Tobie pokładam nadzieję. W Bogu uwielbiam Jego słowo, Bogu ufam, nie bede się lękał: cóż może uczynić mi człowiek?.

Ps 56, 4-5

Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj

św. Paweł z Tarsu

Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę.

I Kor 6, 12

Pochówek osób zmarłych na Covid 19

W związku z zapytaniami wyjaśniamy, że nie ma obowiązku kremacji zwłok osoby zmarłej na Covid 19. Ministerstwo Zdrowia wydało w tej sprawie rozporządzenie z datą 3 kwietnia 2020.

Link do rozporządzenia: https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000058501.pdf

Poniżej omówienie tego rozporządzenia:

Nowe rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia w sprawie pochówku zmarłych na koronawirusa

Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem resortu zdrowia, w przypadku zwłok osób, które zmarły w wyniku zakażenia SARS-CoV-2 należy:

przeprowadzić dezynfekcję zwłok płynem odkażającym o spektrum działania wirusobójczym;

odstąpić od standardowych procedur mycia zwłok, a w przypadku zaistnienia takiej konieczności należy zachować szczególne środki ostrożności;

unikać ubierania zwłok do pochówku oraz okazywania zwłok;

umieścić zwłoki w ochronnym, szczelnym worku, wraz z ubraniem lub okryciem szpitalnym, a w przypadku przekazania zwłok do spopielenia umieścić pierwszy worek ze zwłokami w drugim worku;

zdezynfekować powierzchnię zewnętrzną kolejno każdego worka przez spryskanie płynem odkażającym o spektrum działania wirusobójczym;

zwłoki zabezpieczone w sposób, o którym mowa w pkt 1, 4 i 5, umieścić w: a) kapsule transportowej, w przypadku przekazywania zwłok do krematorium, wykonanej z materiału umożliwiającego jej mycie i dezynfekcję, która po przekazaniu zwłok do spalarni podlega standardowej dekontaminacji środkami powierzchniowoczynnymi, albo b) trumnie do pochówku, w przypadku bezpośredniego pochowania na cmentarzu;

umieścić na dnie trumny do pochówku warstwę substancji płynochłonnej o grubości 5 cm;

niezwłocznie po złożeniu zwłok w trumnie lub kapsule transportowej trumnę lub kapsułę transportową zamknąć szczelnie i spryskać płynem odkażającym o spektrum działania wirusobójczym;

transport zwłok, jeżeli jest to możliwe, prowadzić jednym zespołem przewozowym.

Osoby, które są zaangażowane w proces pochówku lub mają bezpośredni kontakt ze zwłokami, powinny używać środków ochrony indywidualnych: kombinezonu, długiego fartucha ochronnego, czepka, jednorazowej maski, gogli, przyłbic ochronnych, maski z filtrem klasy N95/FFP2 (do czasu umieszczenia zwłok w szczelnym worku ochronnym) oraz jednorazowych rękawiczek. Rozporządzenie weszło w życie dnia 4 kwietnia 2020 roku.

Zgodnie z rozporządzeniem rządu w uroczystościach pogrzebowych może uczestniczyć nie więcej niż pięć osób (nie licząc duchownego odprawiającego ceremonię czy pracowników zakładu pogrzebowego). Msza w intencji zmarłego może odbyć się tego samego dnia, lub w terminie wyznaczonym przez rodzinę. W pogrzebie nie mogą uczestniczyć osoby, które odbywają kwarantannę.

Źródło: https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,174110,25848256,ministerstwo-zdrowia-nowe-wytyczne-w-sprawie-pochowku-zmarlych.html