Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę.

I Kor 6, 12

Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj

św. Paweł z Tarsu

Ilekroć mnie trwoga ogarnie w Tobie pokładam nadzieję. W Bogu uwielbiam Jego słowo, Bogu ufam, nie bede się lękał: cóż może uczynić mi człowiek?.

Ps 56, 4-5

Albowiem poznaje Pan drogę sprawiedliwych, a droga grzesznych zaginie

Ps 1

Właściwy wybór

Ewangelia i Rozważanie na XXV Niedzielę Zwykłą, Rok C.

+Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus powiedział do uczniów:
«Kto w bardzo małej sprawie jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w bardzo małej sprawie jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzaniu niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, to kto wam prawdziwe dobro powierzy? Jeśli w zarządzaniu cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, to któż . . .

Zagubiona owca


Ewangelia i Rozważanie na XXIV Niedzielę Zwykłą, Rok C.

+Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie: „Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi”.
Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: „Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie? A . . .

Jak być uczniem Jezusa?

Ewangelia i Rozważanie na XXIII Niedzielę Zwykłą, Rok C.

+Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Wielkie tłumy szły z Jezusem. On zwrócił się i rzekł do nich: ”Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem.
Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem.
Bo któż z . . .

Urodziny Matki

Najważniejszymi osobami w naszym życiu byli rodzice – matka i ojciec. Ciepła i matczynej troski potrzebowaliśmy najbardziej w dzieciństwie. Potem w miarę dorastania usamodzielnialiśmy się, ale w dalszym ciągu odczuwaliśmy matczyną miłość. Nawet jako ludzie dorośli wracamy do domu rodzinnego wiedząc, że czeka tam na nas ta, która dalej kocha. Jeśli już nie ma jej między żyjącymi idziemy z modlitwą i kwiatami na grób. Miłujący Bóg dał nam kochających rodziców . . .

Rozważanie na pierwszy Piątek miesiąca

6. Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło i morze niewyczerpanego miłosierdzia.

W Sercu mym źródło grzesznikom otworzę, z którego spłynie miłosierdzia morze.

Rozważaliśmy wcześniej dramat grzechu, jego konsekwencje a zarazem odkryliśmy w Sercu Jezusa źródło Jego miłosierdzia dla każdego kto zerwie przymierze miłości i chce wrócić do Boga.

W tym miesiącu zobaczmy jaka jest konkretna pomoc, jakie powinno być nastawienie i jakie nasze praktyki religijne, aby jak najszybciej po odejściu, po . . .

Zająć właściwe miejsce

Ewangelia i Rozważanie na XXII Niedzielę Zwykłą, Rok C.

+Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni Go śledzili. Potem opowiedział zaproszonym przypowieść, gdy zauważył, jak sobie pierwsze miejsca wybierali. Tak mówił do nich:

«Jeśli cię ktoś zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, by przypadkiem ktoś znamienitszy od ciebie nie był zaproszony przez niego. Wówczas przyjdzie ten, kto was obu . . .

Ojciec Leon Knabit 

Ojciec Leon Knabit: 

Podrzucono mi właśnie wycinek z jakiejś gazety wprawdzie z roku 2013, ale pod ciekawym tytułem „Seks w służbie rewolucji”. Chcę podzielić się z Czytelnikami fragmentami tego tekstu.

Red. Maciej Mazurek /w Dziennik Polski/pisze: „W 1911 r. Trocki pisze do Lenina: Bez wątpienia seksualny ucisk jest głównym środkiem zniewolenia człowieka i tak długo jak ten ucisk będzie trwał, nie może być mowy o prawdziwej wolności. Rodzina jako burżuazyjna instytucja całkowicie . . .

Wszyscy do Matki

Rozważanie i Ewangelia na Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej (26 sierpnia).

+Słowa Ewangelii według świętego Jana.

W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa.
Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: „Nie mają już wina”.
Jezus Jej odpowiedział: „Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja”.
Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”.
Stało . . .

Kto będzie zbawiony?

Ewangelia i Rozważanie na XXI Niedzielę zwykłą, Rok C.

+Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Jezus nauczając, szedł przez miasta i wsie, i odbywał swą podróż do Jerozolimy. Raz ktoś Go zapytał: „Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni?”.
On rzekł do nich: „Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie będą mogli. Skoro Pan domu wstanie i drzwi zamknie, wówczas stojąc na dworze, zaczniecie kołatać do drzwi . . .

Pokój Chrystusowy

Ewangelia i Rozważanie na XX Niedzielę Zwykłą, Rok C.

+Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął! Chrzest mam przyjąć i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie.
Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem pięcioro będzie rozdwojonych w jednym domu: troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu; ojciec przeciw . . .