Albowiem poznaje Pan drogę sprawiedliwych, a droga grzesznych zaginie

Ps 1

Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj

św. Paweł z Tarsu

Ilekroć mnie trwoga ogarnie w Tobie pokładam nadzieję. W Bogu uwielbiam Jego słowo, Bogu ufam, nie bede się lękał: cóż może uczynić mi człowiek?.

Ps 56, 4-5

Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę.

I Kor 6, 12

Do kogo mamy pójść?

W tym roku w XXI Niedzielę Zwykłą obchodzi się Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej dlatego zamieszczamy Rozważania z niedzieli i z uroczystości.

Rozważanie na XXI Niedzielę Zwykłą. Rok B.

Do kogo mamy pójść?

Słuchacze z Kafarnaum odeszli zawiedzeni bo nie otrzymali od Jezusa jak Rzymianie „chleba i igrzysk”. Poczuli się oszukani i zniechęceni dlatego zaczęli odchodzić gardząc osobą Nauczyciela. Ich ambicje i oczekiwania nie były zbyt wygórowane, szukali sensacji, pragnęli napełnić swój żołądek, trochę . . .

Rozważanie na Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej

Ewangelia i Rozważanie na Uroczystość M. B. Częstochowskiej.

+Słowa Ewangelii według świętego Jana

W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa.
Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: „Nie mają już wina”.
Jezus Jej odpowiedział: „Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja”.
Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”.

Stało zaś tam sześć . . .

Litania do Najświętszego Sakramentu 

Litania do Najświętszego Sakramentu

Historia tej litanii sięga co najmniej XVIII w. Świadczy o tym fakt, że odmawiano ją już w czasach żyjącego w latach 1756 – 1791 Wolfganga Amadeusza Mozarta, który ułożył do niej dwie wersje muzyki.

Litania do Najświętszego Sakramentu jest jedną z dwóch litanii, których łacińskie teksty Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wysłała do Episkopatów wszystkich krajów. Biskupi z kolei, mieli zająć się przetłumaczeniem tekstów z łaciny . . .

Pozostał pod postacią Chleba

Ewangelia i Rozważanie na XX Niedzielę Zwykłą, Rok B.

+Słowa Ewangelii według świętego Jana

Jezus powiedział do tłumów:
„Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życia świata”.
Sprzeczali się więc między sobą Żydzi mówiąc: „Jak On może nam dać swoje ciało na pożywienie?”
Rzekł do nich Jezus:
„Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywać ciała Syna Człowieczego . . .

Nowa Litania

Modlitwa ta – w swym łacińskim oryginale – powstała we Francji na przełomie wieków: XVII i XVIII. Gdy po raz pierwszy ją przełożono na język polski, nosiła tytuł „Litania do Chrystusa, Kapłana i Żertwy”. W najnowszym tłumaczeniu, zaakceptowanym przez polskich biskupów i rzymską Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, staropolskie słowo „żertwa” zastąpiono wyrazem „Ofiara”.

Litania do Chrystusa, Kapłana i Ofiary

Kyrie, eleison.

Christe, eleison.

Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas,

Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze . . .

Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy wszystkich czcicieli św. Jacka, przyjaciół Horodła, dawnych parafian z Kraju i Zagranicy na uroczystość odpustową św. Jacka do Horodła w dniu 19 sierpnia 2018 roku na godzinę 12.00. Zapraszamy także na odpustowe Nabożeństwo Wypominkowe za Zmarłych na Cmentarzu grzebalnym w Horodle, które rozpocznie się w sobotę 19 sierpnia o godzinie 17.00. Po Nabożeństwie około godziny 18.00 będzie odprawiona Msza św. za naszych Zmarłych. Można skorzystać ze spowiedzi.  

Rozważanie na uroczystość Wniebowzięcia N. Maryi Panny

Ewangelia i Rozważanie na Uroczystość Wniebowzięcia N. M. P. 

+Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę.
Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała:
„Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, . . .

Chleb z Nieba

Ewangelia i Rozważanie na XIX Niedzielę Zwykłą, B.

+Słowa Ewangelii według świętego Jana

Żydzi szemrali przeciwko Jezusowi, dlatego że powiedział: „Jam jest chleb, który z nieba zstąpił”, i mówili: „Czyż to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę znamy? Jakżeż może On teraz mówić: «Z nieba zstąpiłem»?”
Jezus im odpowiedział: «Nie szemrajcie między sobą. Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał; Ja zaś wskrzeszę . . .

Czas chleba

Ewangelia i Rozważanie na XVIII Niedzielę Zwykłą, Rok B.

+Słowa Ewangelii według świętego Jana

Kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że na brzegu jeziora nie ma Jezusa, a także Jego uczniów, wsiedli do łodzi, przybyli do Kafarnaum i tam Go szukali. Gdy zaś Go odnaleźli na przeciwległym brzegu, rzekli do Niego: „Rabbi, kiedy tu przybyłeś?”
Odpowiedział im Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Szukacie Mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście . . .

 I piątek miesiąca sierpnia

Po zakończeniu rozważań na temat Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa pragniemy zaproponować nowy cykl homilii na Pierwszy Piątek Miesiąca. Tematem naszych medytacji będą Obietnice, jakie zostawił św. Małgorzacie Marii Alacoque Pan Jezus, gdy w XVII wieku objawiał jej tajemnice Swego Serca.

Na początek krótka historia objawień i spisanych obietnic. Historię tę zaczerpnąłem ze strony parafialnej Kolegiaty Przemienienia Pańskiego w Łukowie i w całości ją cytuję. Oto spisana tam historia . . .