Albowiem poznaje Pan drogę sprawiedliwych, a droga grzesznych zaginie

Ps 1

Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj

św. Paweł z Tarsu

Albowiem poznaje Pan drogę sprawiedliwych, a droga grzesznych zaginie

Ps 1

Ilekroć mnie trwoga ogarnie w Tobie pokładam nadzieję. W Bogu uwielbiam Jego słowo, Bogu ufam, nie bede się lękał: cóż może uczynić mi człowiek?.

Ps 56, 4-5

Boże Miłosierdzie

Błogosławiony Jan Paweł II przypomniał nam w jednej ze swoich encyklik Dives in Misericordia prawdę o Bogu bogatym w miłosierdzie. Co to dla nas oznacza? Znaczy to, że Pan Bóg posiada tak wiele miłosierdzia, że dla każdego z nas by wystarczyło. Jeśli ktoś jest bogaty, zasobny w jakieś dobra, to gdy tylko chce, może się tymi bogactwami dzielić z innymi. I tak też jest z Panem Bogiem. Pan Bóg pragnie dzielić się . . .

Śniadanie Wielkanocne

Uwaga! W tym roku nie można święcić pokarmów w kościołach i w terenie, dlatego należy skorzystać z poświęcenia w naszych domach według zaleconych przez Episkopat modlitw błogosławieństwa.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

[Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, t. 2, Katowice 2001, nry 1347-1350]

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:
Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają:
Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.

1 Tes 5, 16-18: Zawsze się . . .

OGŁOSZENIA 5 kwietnia 2020r.

OGŁOSZENIA 5 kwietnia 2020r. – Niedziela Palmowa

WEDŁUG ZALECEŃ WŁADZ NA MSZY ŚWIĘTEJ MOŻE BYĆ TYLKO 5 OSÓB!!!

We Mszy św. mogą uczestniczyć osoby z rodziny, która zamówiła intencję! Zachowajmy odległość między osobami.

Intencje będą odprawiane tak, jak zostały przyjęte!

Zachęcamy do uczestniczenia w sposób duchowy we Mszach św. i Triduum Pachalnym transmitowanych przez TV lub radio!

Wchodzimy w Wielki Tydzień. Cała liturgia odbędzie się w dużym kościele!!! Kościół będzie . . .

Przewodnik po świętowaniu w czasie pandemii

To e-book dla tych, którzy chcą, żeby Wielkanoc była wyjątkowa i świąteczna – choć wszyscy jesteśmy zmęczeni i w stresie, choć nie możemy wyjść do kościoła ani zrobić zakupów, choć nie przyjadą goście i nie będzie świątecznych spacerów. 

Rozważanie na I-szy Piątek kwietnia 2020

10. Kapłanom dam moc kruszenia serc najzatwardzialszych.

Pracy kapłańskiej dam błogosławieństwo, że z serc najtwardszych odniesie zwycięstwo.

Obietnica, którą będziemy rozważać, tym razem dotyczy kapłaństwa i owoców apostolskiej posługi wybranych przez Boga do apostolskiej posługi.

Kapłaństwo ustanowił Pan Jezus w czasie Ostatniej Wieczerzy. Najpierw Apostołowie, a potem ich następcy otrzymali zadanie przedłużania misji, jaką na ziemi zapoczątkował Jezus Chrystus. To misja zbawienia człowieka. To misja przekazywania wiary. To udzielanie sakramentów świętych, które są . . .

Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP

Jeśli w trakcie odprawiania praktyki pięciu sobót oraz dziewięciu piątków miesiąca nie jest możliwe spełnienie warunku przyjęcia sakramentalnej Komunii w okresie epidemii, nie ulega przerwaniu ciągłość owoców, a więc nie trzeba tej praktyki zaczynać od nowa, a jedynie przedłużyć tę praktykę o kolejny miesiąc – czytamy w komunikacie Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu nt. praktyki pierwszych piątków i pierwszych sobót miesiąca w okresie epidemii.

Komisja zwraca uwagę na . . .

Pierwsza Komunia Święta

Biorąc pod uwagę trwający stan epidemii oraz brak pewności, co do dalszego rozwoju sytuacji, postanawiam, że Pierwsze Komunie Święte w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej zostają przełożone na październik 2020 r.

Zamość, 2 kwietnia 2020 r.

L.dz. 96/Gł/20

Dekret Biskupa Diecezjalnego w sprawie Pierwszych Komunii Świętych

Biorąc pod uwagę trwający stan epidemii oraz brak pewności, co do dalszego rozwoju sytuacji, postanawiam, że Pierwsze Komunie Święte w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej zostają przełożone na październik 2020 r.

Proszę duszpasterzy . . .

Młodzieńcze, tobie mówię wstań

ORĘDZIE PAPIEŻA FRANCISZKA

NA XXXV ŚWIATOWY DZIEŃ MŁODZIEŻY 2020 r.

„Młodzieńcze, tobie mówię wstań” (por. Łk 7, 14)

Najdrożsi młodzi,

w październiku 2018 r., wraz z Synodem Biskupów na temat „Młodzi, wiara i rozeznawanie powołania”, Kościół podjął proces refleksji nad waszą sytuacją we współczesnym świecie, nad waszym poszukiwaniem sensu i projektu życia, waszą relacją z Bogiem. W styczniu 2019 roku spotkałem setki tysięcy waszych rówieśników z całego świata, zebranych w Panamie na . . .

Ogłoszenia 29 marca 2020r.

1.

WEDŁUG ZALECENI WŁADZ NA MSZY ŚWIĘTEJ MOŻE BYĆ TYLKO 5 OSÓB!!! ZACHĘCAM ABY UCZETNICZYLI TYLKO Z RODZINY, KTÓREJ INTENENCJA BĘDZIE ODPRAWIANA!

2.

INTENCJE JAK BYŁY PRZYJĘTĘ, TAK BĘDĄ ODPRAWIANE – NA CZAS REKOLEKCJI KTÓRE MIAŁY SIĘ ODBYĆ TAKŻE! TAK SAMO I W KAPLICACH! W kościele parafialnym 8:00, 12:15 i 17:00. Natomiast w kaplicach: Liski 10:00, Kopyłów 11:00 i Matcze 15:30 - o ile będą intencje!!!

3.

SPOWIEDŹ PRZED KAŻDĄ . . .

Komunikat

WAŻNE KOMUNIKATY BISKUPA DIECEZJALNEGO

1/ Zapraszam do łączności modlitewnej z Ojcem Świętym.

Papież Franciszek mówi: „W tych dniach próby, kiedy ludzkość drży z powodu zagrożenia pandemią, wzywam wszystkich chrześcijan, aby wspólne wznieśli głos do Boga”.

25 marca 2020 r. (Uroczystość Zwiastowania Pańskiego) o godz. 12.00 Papież wzywa wszystkich wiernych na świecie do odmówienia Modlitwy Ojcze nasz.

Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski

w związku z apelem Ojca Świętego Franciszka

Nawiązując do prośby Ojca . . .