Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę.

I Kor 6, 12

Ilekroć mnie trwoga ogarnie w Tobie pokładam nadzieję. W Bogu uwielbiam Jego słowo, Bogu ufam, nie bede się lękał: cóż może uczynić mi człowiek?.

Ps 56, 4-5

Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj

św. Paweł z Tarsu

Albowiem poznaje Pan drogę sprawiedliwych, a droga grzesznych zaginie

Ps 1

OGŁOSZENIA 08 marca 2020r. – 2 niedziela Wielkiego Postu

1.

Wszystkim Paniom z racji Dnia Kobiet najlepsze życzenia!

2.

Dziś Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Puszka na Fundusz Misyjny.

3. Każdego piątku zapraszamy na Drogę Krzyżową o 16.30 a w niedzielę Gorzkie Żale po mszy o 9.15.

4.

Spotkanie rodziców młodzieży przygotowującej się do bierzmowania dziś po sumie o 11:30.

5.

Egzamin dla kandydatów do bierzmowania spoza naszej szkoły za tydzień po sumie!

6.

W najbliższy piątek przypada . . .

Rozważanie na I-szy Piątek marca 2020

9. Zleję błogosławieństwo na te domy, w których obraz mego Boskiego Serca będzie zawieszony i czczony.

Dom, gdzie czcić będą obraz Serca mego, z błogosławieństwa zasłynie Bożego.

W ostatnim rozważaniu zastanawialiśmy się nad symbolem obrazu. Pytaliśmy o to, jaki wpływ na nasze życie wewnętrzne ma to co zewnętrznie widzimy naszym wzrokiem. Pamiętamy o tym, że wiara rodzi się także z tego co się widzi. Potrzebny nam obraz, symbol, bo tylko tą drogą . . .

Ogłoszenia

1.

Dziś wypada święto państwowe Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

2.

W tym tygodniu wypada I czwartek, piątek, sobota miesiąca.

3. Intencja dla KR

: Aby Kościół w Chinach trwał w wierności Ewangelii i wzrastał w jedności.

4.

Za tydzień Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Puszka na Fundusz Misyjny.

5.

Za tydzień zamiana odprawiania mszy św. w kaplicach: Matcze – 9:45 z Liskami o 11:00!!!

6. Ka

żdego piątku zapraszamy . . .

Przypomnienia wielkopostne

Środa Popielcowa rozpoczyna Wielki Post i jest szczególnym dniem postnym, w których chrześcijanie manifestują swoje osobiste pragnienie nawrócenia do Boga. Posypanie głów popiołem stanowi zaproszenie do przeżycia Wielkiego Postu jako świadomego i intensywnego udziału w Tajemnicy Paschalnej Jezusa, w Jego Krzyżu i Zmartwychwstaniu, poprzez udział w Eucharystii i praktykowanie uczynków miłosierdzia. Posypanie głów popiołem wywodzi się z wczesnych form pokuty kanonicznej. Rozszerzyło się ono na wszystkich chrześcijan w X wieku. . . .

Ks. Krukowski – Opowieści - Z popiołem na głowie.

Na nabożeństwo posypania głów popiołem do kościoła parafialnego przychodziło zawsze dużo ludzi, mimo że dni te bywały zimne a droga trudna do przebycia, napadało dużo śniegu, którym natychmiast zajął się silny wiatr tworząc z białego puchu różne kompozycje, najczęściej przybierające formę wysokich zasp. Ludzie czekali, aby ktoś przejechał sankami, wtedy po śladach łatwiej iść. Dla pozostających w domu należało przynieść trochę popiołu i posypać im głowy w domu. Pod chórem . . .

Ogłoszenia

1.

Dziś rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu

2. W tym tygodniu wypada Środa Popielcowa. Msze św. z posypaniem głów popiołem

w kościele parafialnym o 7:30 i 17:00, w kaplicach: Kopyłów 8:30, Liski 9:45, Matcze 15:00.

3. W Popielec wszystkich wiernych, którzy uko

ńczyli 18 lat do 60 roku obowiązuje post ścisły: jakościowy i ilościowy.

4. Ka

żdego piątku, Wielkiego Postu odprawiać będziemy Drogę Krzyżową o 16.30 a w niedzielę Gorzkie Żale . . .

Jerycho różańcowe

Jerycho różańcowe

Historia organów w Kościele św. Jacka w Horodle

Kościół katolicki, a także większość Kościołów protestanckich korzysta z pięknego brzmienia organów piszczałkowych. Trudno sobie dziś wyobrazić śpiew liturgiczny bez akompaniamentu tego instrumentu. Dziś coraz częściej moda robi swoje i wprowadza się do świątyń tzw. „organy elektroniczne”. Te „organy” to tylko imitacja, nigdy nie zastąpią prawdziwego naturalnego brzmienia piszczałek cynowych, czasem srebrnych lub drewnianych. W wieku XVIII także Kościół unicki, szczególnie na terenie Diecezji Chełmskiej wprowadził organy do nabożeństw cerkiewnych. . . .

Ogloszenia

1.

GOK w Horodle i KGW zapraszają dzisiaj na Święto Pączka, w Parku Horodelskim od g. 8:00 do 13:00.

2.

W przyszła niedzielę rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu.

3. Będzie organizowany wyjazd na beatyfikację Sługi Bożego Ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego do Warszawy, 7 czerwca. Jednak nie będzie to wyjazd z naszej parafii, ponieważ tego dnia jest I komunia św. Szczegółowych informacji udzielimy w przyszłości.

4.

Żeby uciąć . . .

Program Jerycha w Parafii Horodło

18.00 Msza św. na rozpoczęcie Jerycha

18.30 Adoracja młodzieży przygotowującej się do sakramentu Bierzmowania, dzieci przygotowujące się do I komunii św., dzieci rocznicy komunii, dzieci i młodzież z naszej parafii

20.00 Grupa modlitewna

21.00 Apel Jasnogórski

21.15 Msza św. za powołanych

22.00 Liski

23.00 Matcze i Cegielnia

24.00 Bereżnica i Kolonia Bereżnica

01.00 Kopyłów

02.00 Horodło ul. Pietnicka

03.00 Horodło ul. Średnia

04.00 Horodło ul. Piłsudzkiego od Poraja do ośrodka zdrowia

05.00 Horodło od ośrodka zdrowia do Kościołka

06.00 Zosin

7.30 Msza . . .