Ilekroć mnie trwoga ogarnie w Tobie pokładam nadzieję. W Bogu uwielbiam Jego słowo, Bogu ufam, nie bede się lękał: cóż może uczynić mi człowiek?.

Ps 56, 4-5

Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj

św. Paweł z Tarsu

Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę.

I Kor 6, 12

Albowiem poznaje Pan drogę sprawiedliwych, a droga grzesznych zaginie

Ps 1

OGŁOSZENIA 3 maja 2020r

1. Intencje były i będą odprawiane tak, jak zostały przyjęte!

2. Dziś Niedziela Dobrego Pasterza – dzień modlitw o powołania i za powołanych.

3. Jutro odpust w Liskach ku czci św. Floriana. Msza św. w intencji mieszkańców

Lisek o 11:00 Może w niej uczestniczyć 5 osób w kapliczce bo jest mała (ok. 70

m2)! Nie będzie procesji i podniosłego charakteru sumy!

4. W piątek uroczystość św. Stanisława B i M głównego patrona Polski.

5. POŚWIĘCENIE PÓL . . .

AKT ZAWIERZENIA POLSKI

Boże, Ojcze Wszechmogący, bogaty w Miłosierdzie, bądź uwielbiony w tajemnicy Twojej Miłości, objawionej przez Syna w Duchu Świętym.

Panie Jezu Chryste, Zbawicielu świata. Dziękujemy Ci za Twoją ofiarną miłość, która w tajemnicy Ukrzyżowania i Zmartwychwstania stała się miłością zwycięską.

Duchu Święty, Duchu Prawdy, miłości, mocy i świadectwa, prowadź nas.

Na I-szy Piątek miesiąca maja 2020

10. Kapłanom dam moc kruszenia serc najzatwardzialszych.

Pracy kapłańskiej dam błogosławieństwo, że z serc najtwardszych odniesie zwycięstwo.

Pamiętamy, jak wielkie jest powołanie kapłańskie. Jak ważna i konieczna rola duszpasterza we wspólnocie wiernych. Czujemy potrzebę i konieczność modlitwy wdzięcznej za ich posługę, modlitwy wynagradzającej za ich słabości, a także potrzebę modlitwy błagającej o nowe powołania do służby Bogu i ludziom.

Pamiętamy o tym w związku z omawianą obietnicą, w której Serce Jezusowe obiecuje kapłanom . . .

OGŁOSZENIA 26 kwietnia 2020r.

Według zaleceń Władz na Mszy św. może w kościele przebywać 1 osoba na 15 m2. Kościół parafialny ma ok. 200 m2, więc może uczestniczyć 13 osób!!!

Intencje były i będą odprawiane tak, jak zostały przyjęte!

Dziś niedziela biblijna rozpoczyna tydzień biblijny.

W czwartek imieniny naszego ks. biskupa Mariana Rojka, życzymy mu błogosławieństwa Bożego i pamiętamy o nim w modlitwie!

W tym tygodniu wypada I piątek, sobota i niedziela miesiąca.

INTENCJA DLA . . .

OGŁOSZENIA 19 kwietnia 2020r.

Niedziela Miłosierdzia Bożego

1. Według zaleceń Władz na Mszy św. może w kościele przebywać 1 osoba na 15 m2. Kościół parafialny ma ok. 200 m2, więc może uczestniczyć 13 osób!!! We Mszy św. mogą uczestniczyć osoby z rodziny, która zamówiła intencję! Zachowajmy odległość między osobami.

2. Zachowujemy wszelkie zasady bezpieczeństwa! Maseczki nie obowiązują kapłanów podczas sprawowania Eucharystii.

3. Intencje będą odprawiane tak, jak zostały przyjęte!

4. Dziś zachęcamy do modlitwy Koronką do Bożego Miłosierdzia . . .

Boże Miłosierdzie

Błogosławiony Jan Paweł II przypomniał nam w jednej ze swoich encyklik Dives in Misericordia prawdę o Bogu bogatym w miłosierdzie. Co to dla nas oznacza? Znaczy to, że Pan Bóg posiada tak wiele miłosierdzia, że dla każdego z nas by wystarczyło. Jeśli ktoś jest bogaty, zasobny w jakieś dobra, to gdy tylko chce, może się tymi bogactwami dzielić z innymi. I tak też jest z Panem Bogiem. Pan Bóg pragnie dzielić się . . .

Śniadanie Wielkanocne

Uwaga! W tym roku nie można święcić pokarmów w kościołach i w terenie, dlatego należy skorzystać z poświęcenia w naszych domach według zaleconych przez Episkopat modlitw błogosławieństwa.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

[Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, t. 2, Katowice 2001, nry 1347-1350]

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:
Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają:
Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.

1 Tes 5, 16-18: Zawsze się . . .

OGŁOSZENIA 5 kwietnia 2020r.

OGŁOSZENIA 5 kwietnia 2020r. – Niedziela Palmowa

WEDŁUG ZALECEŃ WŁADZ NA MSZY ŚWIĘTEJ MOŻE BYĆ TYLKO 5 OSÓB!!!

We Mszy św. mogą uczestniczyć osoby z rodziny, która zamówiła intencję! Zachowajmy odległość między osobami.

Intencje będą odprawiane tak, jak zostały przyjęte!

Zachęcamy do uczestniczenia w sposób duchowy we Mszach św. i Triduum Pachalnym transmitowanych przez TV lub radio!

Wchodzimy w Wielki Tydzień. Cała liturgia odbędzie się w dużym kościele!!! Kościół będzie . . .

Przewodnik po świętowaniu w czasie pandemii

To e-book dla tych, którzy chcą, żeby Wielkanoc była wyjątkowa i świąteczna – choć wszyscy jesteśmy zmęczeni i w stresie, choć nie możemy wyjść do kościoła ani zrobić zakupów, choć nie przyjadą goście i nie będzie świątecznych spacerów. 

Rozważanie na I-szy Piątek kwietnia 2020

10. Kapłanom dam moc kruszenia serc najzatwardzialszych.

Pracy kapłańskiej dam błogosławieństwo, że z serc najtwardszych odniesie zwycięstwo.

Obietnica, którą będziemy rozważać, tym razem dotyczy kapłaństwa i owoców apostolskiej posługi wybranych przez Boga do apostolskiej posługi.

Kapłaństwo ustanowił Pan Jezus w czasie Ostatniej Wieczerzy. Najpierw Apostołowie, a potem ich następcy otrzymali zadanie przedłużania misji, jaką na ziemi zapoczątkował Jezus Chrystus. To misja zbawienia człowieka. To misja przekazywania wiary. To udzielanie sakramentów świętych, które są . . .