Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj

św. Paweł z Tarsu

Ilekroć mnie trwoga ogarnie w Tobie pokładam nadzieję. W Bogu uwielbiam Jego słowo, Bogu ufam, nie bede się lękał: cóż może uczynić mi człowiek?.

Ps 56, 4-5

Albowiem poznaje Pan drogę sprawiedliwych, a droga grzesznych zaginie

Ps 1

Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę.

I Kor 6, 12

Modlitwa za Ojczyznę

Ojczyzna to my, to nasi bliscy, to sąsiedzi, to mieszkańcy wiosek i miast, to nasze kościoły, zabytki, pola, łąki, lasy, rzeki, jeziora i morze. Ojczyzna to nasza polska ziemia i i wszystko co się na niej znajduje. Dziękujmy Bogu za te kilkanaście lat spokoju, za to, że nie musimy teraz przelewać polskiej krwi aby Ją bronić. Ojczyzna to nasza matka, którą „odzyskaliśmy” 100 lat temu. Nie możemy Jej ponownie utracić, . . .

Co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?

Ewangelia i Rozważanie na XXVIII Niedzielę Zwykłą, Rok B.

+Słowa Ewangelii według świętego Marka

Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, pytał Go: „Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?”
Jezus mu rzekł: „Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania: «Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę»”.
On Mu . . .

Co Bóg złączył

Ewangelia i Rozważanie na XXVII Niedzielę Zwykłą, Rok B.

+Słowa Ewangelii według Świętego Marka.

Faryzeusze przystąpili do Jezusa, a chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając, zapytał ich: «Co wam przykazał Mojżesz?»

Oni rzekli: «Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić».

Wówczas Jezus rzekł do nich: «Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego . . .

Rozważanie na I-szy Piątek miesiąca

OBIETNICA I (cz.2)

Dam im wszystkie łaski, potrzebne im w ich stanie.

Wskażę im w życiu powołania drogę, a nią idących łaską swą wspomogę.

Miesiąc temu, w pierwszy piątek miesiąca rozważaliśmy tajemnicę łaski, która leży u podstaw wszelkich naszych decyzji i czynów. Źródłem łaski jest Bóg. On bowiem bezinteresownie daje pomoc człowiekowi w każdej sytuacji życia.

W pierwszej obietnicy Pan Jezus zwraca naszą uwagę na temat niezwykle ważny i fundamentalny. Mówi o łasce . . .

Odmawiajcie różaniec

„Odmawiajcie różaniec” to słowa Maryi.

Najbliższa niedziela to dzień, w którym uczcimy Matkę Bożą Różańcową patronkę naszej parafii, dzień odpustu ku Jej czci i okazja do otrzymania wielu łask. Uroczystość ta jest świętem Kół Różańcowych zrzeszonych w „Horodelskim Arcybractwie Różańcowym”. Początek października to także bardzo ważne daty z naszej historii. Dnia 2 października minie 605 lat od zawarcia Unii Horodelskiej. To właśnie w zamku nad Bugiem król Władysław Jagiełło i wielki . . .

Zgorszenia

Rozważanie i Ewangelia na XXVI Niedzielę Zwykła, Rok B.

+Słowa Ewangelii według świętego Marka

Jan powiedział do Jezusa: „Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z: nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zabranialiśmy mu, bo nie chodził z nami”.
Lecz Jezus odrzekł: „Nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami.
Kto . . .

Kto chce być pierwszym

Rozważanie i Ewangelia na XXV Niedzielę Zwykłą, Rok B.

+Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jezus i Jego uczniowie przemierzali Galileę, On jednak nie chciał, żeby ktoś o tym wiedział. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: «Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity, po trzech dniach zmartwychwstanie». Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się Go pytać.

Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był już w domu, zapytał . . .

Kim jestem dla was?

Ewangelia i Rozważanie na XXIV Niedzielę Zwykłą, Rok B.

+Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów: «Za kogo uważają Mnie ludzie?» Oni Mu odpowiedzieli: «Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków». On ich zapytał: «A wy za kogo Mnie uważacie?» Odpowiedział Mu Piotr: «Ty jesteś Mesjasz».

Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o Nim nie mówili. I . . .

Dożynki parafialne

Dożynki parafialne

Otwórz się

Ewangelia i Rozważanie na XXIII Niedzielę Zwykłą, Rok B.

+Słowa Ewangelii według świętego Marka

Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro Galilejskie, przemierzając posiadłości Dekapolu.
Przyprowadzili Mu głuchoniemego i prosili Go, żeby położył na niego rękę. On wziął go na bok osobno od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka, a spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: „Effatha”, to znaczy: „Otwórz się”. Zaraz otworzyły . . .