Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę.

I Kor 6, 12

Ilekroć mnie trwoga ogarnie w Tobie pokładam nadzieję. W Bogu uwielbiam Jego słowo, Bogu ufam, nie bede się lękał: cóż może uczynić mi człowiek?.

Ps 56, 4-5

Albowiem poznaje Pan drogę sprawiedliwych, a droga grzesznych zaginie

Ps 1

Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj

św. Paweł z Tarsu

Rozważanie na I Piątek miesiąca - maj 2019

5. Będę błogosławić wszystkim ich zamiarom i sprawom.

Stąd wzrok mój na nich odpocznie łaskawy, pobłogosławię codzienne ich sprawy.

Kolejna Obietnica zwraca nam uwagę na tajemnicę Opatrzności Bożej, która czuwa nad nami. Zwraca nam też uwagę na prawdę o Bożym błogosławieństwie które nieustannie nam towarzyszy w naszym życiu codziennym. Wreszcie trzeci temat na dzisiejsze rozważanie, to nasze plany i zamiary i ich realizacja zgodna z Wolą Boga.

Fundamentem kolejnej Obietnicy jest prawda o . . .

Niedziela Miłosierdzia Bożego

Niedziela Miłosierdzia Bożego

Miłosierny i poszukujący

Rozważanie na II Niedzielę Wielkanocy, Rok C.

Po zakończeniu drugiej wojny światowej mieszkańcy różnych miast wracali z wygnania lub z obozów nie wiedząc, czy zastaną żywych członków swojej rodziny. Powracający do Warszawy zastali morze ruin i przerażający widok. Ci, którzy wrócili piersi poszukiwali swoich krewnych, najczęściej zostawiając informacje zapisane na kartkach i pozostawione na gruzach swoich mieszkań. Przez wiele powojennych lat Polskie Radio prowadziło tzw. „Skrzynkę poszukiwań Czerwonego Krzyża” prawie codziennie . . .

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 

Wielka Sobota

Wielka Sobota

Wielki Piątek

Fotorelacja

Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał

Rozważanie na Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego, (C).

„Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał”.

Tragiczna i gwałtowna śmierć Jezusa na krzyżu zdawała się być końcem wszystkiego. „Dokonało się. (...) Bo to się stało, aby wypełniło się Pismo” (por. J 19, 30–37). Z krzyża zdjęto martwe Jezusowe Ciało i złożono je do grobu. Wszyscy rozeszli się, nastała cisza. Tylko gdzieś w głębi serc tliła się rozpacz i coraz mocniej nurtowała myśl, a właściwie pytanie: czy ofiara i . . .

Wielki Czwartek

Zdjęcia

Przygotowania do Triduum Paschalnego

Wczorajsze dzieło, ,,ciemnica'' i Grób Pański w naszym Kościele Parafialnym.

WIELKI TYDZIEŃ W PARAFII HORODŁO

Wielki Czwartek :

18.00, Uroczysta Liturgia Wielkiego Czwartku,

Procesja do „Ciemnicy”, Adoracja Pana Jezusa w „Ciemnicy”.


Wielki Piątek:

17.30, Droga Krzyżowa – początek na cmentarzu grzebalnym.

18.00, Liturgia Wielkiego Piątku, Komunia św.

Uwaga! W tym roku nie będzie Grobu Bożego w Kościółku, całość nabożeństwa w Kościele parafialnym.


Wielka Sobota

Poświęcenie pokarmów i wody w Horodle

o godzinie 9.00 i o godzinie 11,00.

Od godz. 9.15, Poświęcenie pokarmów w terenie tak jak wyznaczono.

O godzinie . . .