Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj

św. Paweł z Tarsu

Albowiem poznaje Pan drogę sprawiedliwych, a droga grzesznych zaginie

Ps 1

Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę.

I Kor 6, 12

Ilekroć mnie trwoga ogarnie w Tobie pokładam nadzieję. W Bogu uwielbiam Jego słowo, Bogu ufam, nie bede się lękał: cóż może uczynić mi człowiek?.

Ps 56, 4-5

OGŁOSZENIA 25 lipca 2021r. – 17 niedziela zwykła.

1. Za chwilę poświecenie pojazdów. Ofiary z poświęcenia przeznaczone

są na środki transportu dla polskich misjonarzy.

2. WAŻNE!!! Zmiana porządku odprawiania Mszy św.: KOPYŁÓW w sobotę

o 19:30: w niedzielę HORODŁO o 7:30, LISKI o 9:00, MATCZE o 10:15

i HORODŁO o 12:00!

3. Za tydzień puszka Caritas na powodzian.

4. 6 sierpnia (I piątek miesiąca) przypada Święto Przemienienia Pańskiego.

Na mszy św. o 18:00 będzie intencja zbiorowa z prośbą o przemienienie sytuacji

życiowej – jak ktoś ma . . .

„Upływa szybko życie..”

Ta stara piękna piosenka uświadamia nam, że wszystko, co się zaczęło, musi się także zakończyć. Kończy się także mój pobyt w Horodle, do którego przybyłem 12 września 1986 roku jako jeszcze dość młody kapłan mający 40 lat. Wolą Bożą było moje posługiwanie w Horodle, którego wcześniej nie znałem i nigdy w tych stronach nie byłem. Czekały tu różne dość trudne problemy, które szybko należało rozwiązać. Pierwsza sprawa to zdewastowany i . . .

OGŁOSZENIA 11 lipca 2021r. – 15 niedziela zwykła.

1. WAŻNE!!! Zmiana porządku odprawiania Mszy św.: W Matczu, w sobotę o

19:30, w niedzielę, w Horodle o 7:30, w Kopyłowie o 9:00, w Liskach o 10:15 i

znów w Horodle o 12:00!

2. Tygodnik „Niedziela” w zakrystii.

3. Dziękuję za ofiary na potrzeby parafii:

4. Za tydzień taca inwestycyjna.

5. Trwają zapisy na Exodus młodych i pielgrzymkę do Częstochowy.

6. Codziennie w roku św. Józefa za odmówienie litanii do Tego świętego można

zyskać odpust zupełny.

7. Dziękuję Horodła . . .

OGŁOSZENIA 27 czerwca 2021r. – 13 niedziela zwykła

1. Spotkanie z kandydatami do bierzmowania dziś o 9:15!

2. We wtorek uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła. Msze w kościele

parafialnym 7:30 i 18:00 i w kaplicach jak w niedzielę. Taca z tego dnia na

Stolicę Apostolską. Jest to dzień imienin Ks. Wikariusza obecnego i byłego –

pamiętajmy o nich w modlitwie!

3. W tym tygodniu wypada I czwartek, piątek, sobota i niedziela miesiąc.

INTENCJA DLA KR: Módlmy się, abyśmy w konfliktowych sytuacjach

społecznych, gospodarczych i . . .

Dalszy ciąg jubileuszowego świętowania

Na 20 czerwca 20021 kapłani jubilaci przeżywający 50-lecie kapłaństwa zostali zaproszeni

do świętowania w Chełmskiej Bazylice przed cudownym obrazem Matki Bożej Chełmskiej.

Głównym jubilatem był ks. Dr Tadeusz Kądziołka , który jako proboszcz służył w tej parafii

siedem lat. Ks. Kądziołka wraz z kustoszem tego świętego miejsca ks. Andrzejem Sternikiem

zaprosili na tę uroczystość kolegów z roku ks. Kądziołki, również jubilatów. Obecni byli ks.

Zbigniew Kuzia, ks. Henryk Krukowski, ks. Taeusz Nowak i ks. Taeusz . . .

50-lecie kapłaństwa

W archikatedrze lubelskiej spotkali się księża, którzy w tym roku obchodzą jubileusz 50-lecia kapłaństwa. Podczas Eucharystii sprawowanej przez abp. Stanisława Budzika dziękowali Bogu za powołanie.

OGŁOSZENIA 20 czerwca 2021r. – 12 niedziela zwykła.

1. W środę dzień Ojca – pamiętajmy w modlitwie o naszych Ojcach.

2. W czwartek przypada uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela – dzień imienin

Bp. Seniora Jana Śrutwy.

3. Biskupi znieśli dyspensę od uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych Mszach św.

Od dzisiejszej niedzieli osoby, które opuszczają niedzielną lub świąteczną Eucharystię

popełniają grzech ciężki łamiąc: III przykazanie Boże i I przykazanie kościelne!

4. W piątek zakończenie roku szkolnego i Msza św. w int. Grona Pedagogicznego, dzieci

i młodzieży . . .

Wymiana okien

Wymiana okien

Jubileusz 50-lecia kapłaństwa Ks. Kan. Henryka Krukowskiego

Jubileusz 50-lecia kapłaństwa Ks. Kan. Henryka Krukowskiego

OGŁOSZENIA 13 czerwca 2021r. – 11 niedziela zwykła.

1. W środę dzień Ojca – pamiętajmy w modlitwie o naszych Ojcach.

2. Dziś Ks. Kanonik świętuje 50 - lecie kapłaństwa. Życzymy ks. Henrykowi

Krukowskiemu dużo zdrowia i Bożego błogosławieństwa o to też się modlimy.

Także dziś o 8:00 w Maniewiczach na Ukrainie została odprawiona Msza św.

w int. Kanonika – była to ofiara r. Papierzów.

3. Organizowana jest piesza pielgrzymka z Hrubieszowa do Krasnobrodu. Noclegi

we własnych domach a dojazd autokarem. Pielgrzymka wyrusza 30 czerwca

o . . .